You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Applikations løsninger
  2. Hydraulikaggregater

Overvågning og tilstandsbaseret vedligeholdelse af hydraulikaggregater

Kontinuerlig diagnostik:
Overvågning af tankens påfyldningsniveau og beskyttelse mod tørløb.

Tidlig detektering:
Identifikation af flowforstyrrelser samt niveauovervågning.

Maksimal effektivitet:
Øget rådighedstid med permanent diagnosticering og overvågning af procesværdierne.

ifm programløsninger – hydrauliske applikationer
Overvågning af hydraulikaggregater:

  • Måling af tankniveauet
  • Temperaturerne i hydraulikaggregatets tank
  • Registrering af flowhastigheden i hydraulikaggregatet
  • Trykregistrering i hydrauliksystemet
  • Overløbssikring – tryk i hydrauliksystemet
  • Tørløbsbeskyttelse – registrering af tankniveauet
  • Registrering af hydraulikoliens gennemstrømningsmængde

Omkostningsreduktion
Tilstandsbaseret vedligeholdelse efter behov i stedet for faste serviceintervaller. Udskiftning af dele kan planlægges.

Forebyggelse af utilsigtet nedetid
Grundlæggende overvågning og vibrationsdiagnosticering af rullelejer. Tidlig opdagelse af motorskade, tørløb eller kavitation.

Procesoptimering
Dataindsamling og analyse. Vedligeholdelse, når det er nødvendigt.

Implementering uafhængigt af it-afdelingen
Programpakke fra sensor til evaluering og netværksbaseret analyse.

Fra sensor til ERP
Kan udvides til andre programmer og/eller ERP-systemer.