You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
 1. IO-Link-moduler
 2. Teknologi
 3. Statusinformationer i procesdata

Statusinformationer i procesdata

Datakommunikation fra masteren til outputmodulet:
PLC’en kan styre hver udgang i hvert outputmodul, som er tilknyttet IO-Link masteren. Masteren udsender 4 bytes med cyklisk data. Output tilkobles , når den tilsvarende bit i procesdataene er "1".

Outputmodulets respons til masteren:
På samme måde kan PLC’en læse statusinformationer fra hvert modul. I byte 4 kan modulet detektere underspænding, kortslutning og modulets generelle status.

 • I tilfælde af overbelastning eller kortslutning i en de to forsyningsspændinger indstilles alle fejl-bits på denne "side" til "1"

Hvis den samlede strøm på en side er for høj, frakobler enheden den overbelastede side og deaktiverer den. Der er 3 metoder til at aktivere outputs på denne side igen:

Metode A:

 • Indstil procesdata output byte 0 og byte 2 til 0 viaIO-Link
 • Den vestre side aktiveres igen
 • Indstil procesdata output byte 1 og byte 3 til 0 viaIO-Link
 • Den højre side aktiveres igen

Metode B:

 • Afbryd modulet, og tilslut det igen
 • Begge sider aktiveres

Metode C:
Efter du har fjernet årsagen til kortslutningen, kan brugeren sende IO-Link kommandoer, der frigør hhv L (venstre) og R (højre) siden:

 • 208 reset L (venstre) siden
 • 209 reset R (højre) siden

I tilfælde af underspænding på venstre eller højre side, viser en UVL eller UVR bit denne fejl.

”status" informationen i byte 6 er en kopi af denne variabel [enhedsstatus] i procesdata-kanalen:
(0) Enhed er OK
(1) Der kræves vedligeholdelse
(2) Uden for specifikation
(3) Funktionelt tjek
(4) Fejl