You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. ecomatmobile
  2. Temperatursensorer

Temperatursensorer

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner

Matchende:
Temperaturtransmittere med strøm- eller spændingsudgang eller PT1000
Alsidige:
Vælg mellem stikversionerne M12, DEUTSCH og AMP
Økonomisk:
Driftsspænding på 8V
Robuste:
Trykbestandighed op til 400 bar
Enkel:
Plug and play via forudindstillede måleområder
Fleksibel:
Forskellige procesforbindelser og installationsdybder

Styr på temperaturer i hydraulik og pneumatik

De kompakte temperaturtransmittere af typerne TA/TU/TM er specialdesignet til brug i mobile arbejdsmaskiner. Sensorerne er kendetegnet ved høj præcision pga. fabrikkens interne justering af PT- elementet og elektronikken. Innovationen er udover det brede måleområde den fremragende responstid. Den højre vibrations- og stødsikkerhed giver mulighed for brug særligt i hydrauliske og pneumatiske anvendelser med højt driftstryk.
Temperaturtransmitternes spændingsområde fra 8 til 32 V DC sikrer, at selv høje svingninger i det integrerede forsyningssystem ikke påvirker funktionen. For at opfylde de stadigt stigende EMC-krav i mobile anvendelser har enhederne øget EMC-modstand. Sensorerne fås med forskellige sondelængder, procesforbindelser og måleområder.

Sensorer til mobile arbejdsmaskiner

• Kompakte temperaturtransmittere til mobile arbejdsmaskiner

Til vælgerfunktionen