You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Intelligent multifunktionsdisplay med IO-Link

Decentraliseret behandling af analoge signaler, god læsbarhed af forskellige procesparametre og skaleringsfaktorer, der kan vælges frit

  • Let læseligt display
  • Forskellige tilstande kan konfigureres via IO-Link eller indstillingsmenu
  • Ændring af visning til rød/gul/grøn, hvis indstillet grænse overskrides eller ikke nås
  • 16-bit opløsning
  • Ekstra funktioner som f.eks. tara, filter, gennemsnitsberegning, signalkombination

Analogt display 4.0
Det nye multifunktionelle display er mere end bare et display: Det forbehandler digitale signaler på en decentraliseret måde og, om nødvendigt, sender disse informationer videre til en styreenhed på et højere niveau. Denne intelligente egenskab gør det særdeles velegnet til Industry 4.0 applikationer.

Alsidigt analogt værdidisplay
Det intelligente display viser sensorers forskellige procesparametre med en analog udgang eller af sendere med en standardmæssig signaludgang. Faktorerne, der kan justeres frit, gør det muligt at konvertere og markere indgangssignaler som fysiske værdier (f.eks. tryk, temperatur eller gennemstrømningsmængde). Hvis du for eksempel bruger en tryktransmitter, kan en tanks volumen blive vist. Det er også muligt at forskyde indgangssignaler mod hinanden, f.eks. til differenstrykmåling.

Brugervenlig håndtering
Alle indstillinger kan udføres via et moderne, resistivt touchscreen-interface. Displayet skifter automatisk fra displaytilstand til parameterindstillingstilstand. Alternativt kan alle indstillinger også gennemføres ved hjælp af IO-Linket. Alle parametre vises i klartekst på skærmbilledet, der giver mulighed for en nem og intuitive brug. En adgangskodemekanisme beskytter mod manipulation.

Overvågning af grænseværdier
Brugeren kan definere op til fire grænseværdier. Op til fire transistorudgange kobler, hvis en indstillet grænse ikke nås eller overskrides. Herudover sender IO-Link versionen de forbehandlede informationer direkte til PLC.

Klart display
Udgangenes tilstande bliver vist, og visningens farve kan være rød, gul eller grøn afhængigt af procesværdien. I den frie indtastning af tekst kan enheder tilknyttes til de værdier, som ikke allerede er vist.