You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Multifunktionelt evalueringssystem til analoge måleværdier

God læsbarhed og intuitiv betjening ved hjælp af touch-display

  • God læsbarhed af displayet
  • Intuitiv betjening via touch-display og klartekst
  • Rød-, gul-, grøn-omstilling af visningen ved over- eller underskridelse af nominel værdi
  • 16 bit opløsning
  • Ekstrafunktioner som tara, filter, dannelse af gennemsnitsværdi, signalforbindelser

Analog visning 4.0
Det nye multifunktionsdisplay er mere end kun visning: Det bearbejder analoge signaler decentralt i forvejen og videresender disse informationer til en overordnet styring ved behov. På grund af denne intelligens er det velegnet til brug i sammenhængen Industry 4.0.

Mangesidig visning af analoge værdier
Det intelligente display viser forskellige procesparametre for sensorer med analog udgang eller transmittere med standardsignaludgang. Ved hjælp af frit indstillelige skaleringsfaktorer kan indgangssignalerne omregnes og vises som fysiske værdier (f.eks. tryk, temperatur, gennemstrømningsmængde). På den måde kan for eksempel en beholders påfyldningsvolumen vises, hvis der anvendes en tryktransmitter. Desuden kan indgangssignaler modregnes indbyres, for eksempel for trykdifferenstrykmåling.

Komfortabel betjening
indstillingen foretages direkte på visningen ved hjælp af et moderne, resistivt touch-display. Displayet skifter automatisk fra visningsmodus til parametreringsmodus. Alle parametre vises i klartekst, så en intuitiv betjening er mulig. En passwordmekanisme beskytter mod uønsket manipulation.

Overvågning af grænseværdier
Brugeren kan indstille op til fire grænseværdier. I tilfælde af over- eller underskridelse af nominelle værdier kobler op til fire transistorudgange. Udgangenes tilstand vises, og visningens farve kan være rød, gul eller grøn afhængigt af procesværdien.