You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. moneo: IIoT platform
  3. Use cases

Strømovervågning af trådfremføringssystem forbedrer svejserobotters ydelse

En stor producent producerer dele til flere køretøjstyper og bruger svejsepistoler på hele anlægget.

  • Motoren til trådfremføringen bliver ofte slidt.
  • Ujævn fremføring medfører, at tråden knækker og sætter sig fast. Det forårsager uplanlagte stop og nedetid.
  • Den underliggende årsag er, at motorstømmen er indstillet for højt eller for lavt til trådfremførigen. Men denne parameter overvåges ofte ikke.

ifm’s moneo realtidsovervågningssystem forbedrer robotters svejseydeevne ved at overvåge strømmen til svejsetrådfremføringshastigheden til svejsepistolen. Overbelastnings- og underbelastningspidser identificeres og giver operatøren mulighed for at korrigere trådfremføringen for at opnå uafbrudt produktion.

Overvågning af trends i motorstrømmen over tid

Integrerede matematiske funktioner giver mulighed for at beregne faktiske motorstrømsværdier uden PLC

Dashboard viser motorstrømmen