You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. moneo: IIoT platform
 3. Use cases
 4. Påfyldningsniveauovervågning på støbeharpiksanlæg

Overvågning af niveauet i tanke med tokomponent støbeharpiks ved brug af moneo RTM

Visualisering og analyse af niveauer til optimering af interne logistiske processer hos ifm prover gmbh.

For at beskytte elektronikken i sensorerne mod stød, vibration og fugt er indkapslingsprocesser en essentiel del af sensorproduktion. For at opnå en gnidningsløs produktionsproces, men også for at opnå en konstant høj produktkvalitet, er det absolut nødvendigt, at der er støbeharpiks og hærdningsmiddel til rådighed i opbevaringstanke på permanent basis. Niveauovervågningsapplikationen, der er implementeret hos ifm prover gmbh, bidrager dermed til en pålidelig logistikstrukturering af temperaturkritiske medier i produktionsprocessen.

Den oprindelige situation: Tromleskift overvåges via linjestyringssystemet og signaleres vha. signallampen

ifm prover gmbh bruger en tokomponent støbeharpiks til indkapsling af terminalenheder. Blandt andet overvåger det interne styringssystem tromlernes aktuelle niveau. Hvis minimumniveauet i en af tromlerne ikke opnås, angiver en signallampe på selve linjen, at det er nødvendigt med et tromleskift.

I værst tænkelige tilfælde bliver det visuelle signal registreret for sent på stedet og tromlen udskiftet for sent.

Påfyldningsmaterialerne, der kommer direkte fra lageret, har endnu ikke den fornødne proceskapabilitet, som kan opnås ved at tilpasse temperaturen fra lager- til procestemperatur. Det handler også om det rigtige tidspunkt. Derfor kan produktionen sættes i stå og udstyret svigte, fordi det ikke kan påfyldes med støbeharpiks på det rigtige tidspunkt.

Projektets mål: At komplettere det eksisterende signaleringssystem med en moderne vedligeholdelsesløsning i realtid.

For at kunne informere personalet på en mere pålidelig måde, når en tromle skal udskiftes, bør der tilføjes softwareunderstøttet niveauovervågning til den eksisterende alarm via signallampe. Målet var at sikre uforstyrret forsyning af støbeharpiks ved hjælp af automatiserede, steduafhængige advarsels- og alarmfunktioner. Totrinssystemet, der består af advarsel og alarm, gør det muligt at have den nye tromle klar på anlægget i god tid og signalere, når der er behov for en tromleændring.

Implementeringen: niveauovervågning med moneo RTM

På grund af den eksisterende IT-struktur er moneo blevet installeret på en central server hos ifm prover gmbh med henblik på at aktivere moneo RTM modulet. Niveausensorerne til tromleovervågning er forbundet til en IO-Link master, der igen er forbundet med serveren - og dermed også til moneo RTM - via et internt VLAN.

Gode resultater indtil videre: fordele ved vibrationsovervågning med moneo RTM

Niveauovervågning med moneo RTM har medført en betydelig forbedring af udskiftningsprocessen og en mere effektiv anvendelse af ressourcer og personale. Takket være den automatiske totrinsmeddelelse kunne indkøbet af støbeharpiks ændres fra en tidsbaseret til en tilstandsbaseret anskaffelse. Derved kan lageromkostningerne reduceres, vedligeholdelsesarbejdet kan knyttes til den tid, hvor tromlen skiftes, og derved reducere maskinens nedetid til et minimum. Den kontinuerlige tilgængelighed af støbeharpiks har også sikret konsistent sensorproduktionskvalitet.

Bundlinjen: Disse funktioner og serviceydelser fra moneo RTM skaber ekstra værdi inden for niveauovervågning

 • Beregnede værdier: Sensorværdier kan konverteres til procesrelevante informationer ved hjælp af datamodellering
 • Cockpitfunktioner: Omfattende og individuel visualisering af alle sensorer i processen
 • Detaljerede informationer om niveauer ved indsamling af sensorværdier
 • Integreret alarmstyring: Hurtig reaktion på skiftende procesparametre
 • Analyse: stigning af niveauer i overensstemmelse med kravene vha. målrettet evaluering af historiske data
 • Identificering af grænseværdier, der er overskredet eller ikke opnået

Systemopsætning

 1. Kontinuerlig niveausensor (guided radar bølge)
 2. IO-Link master
 3. Anlægskontrol

Dashboard

moneo dashboardet giver brugeren et overblik over de aktuelle niveauer i installationen.

 1. Aktuelt tankniveau i mm
 2. Trafiklys visning for advarsels- og alarmværdierne for niveauet
 3. Aktuelt tankniveau i liter

Analyse

Analysen gør det muligt at observere forbruget i historikken. Det giver mulighed for at drage konklusioner om anlæggets kapacitetsudnyttelse. Det er desuden muligt at estimere, hvor længe det er muligt at arbejde med en tromle. Dette hjælper med yderligere at forbedre forsyningsplanlægningen for den interne logistik.

Opgaver og advarsler: Start-/stop tærskelværdier

Værdier til de laveste og øverste alarmgrænser er defineret for hver enkelt af de to niveausensorer. Disse værdier er baseret på erfaringen med hensyn til vedligeholdelse.

Advarsel → anskaffelse af en ny tromle ved installationen
Alarm → udskiftning af tromlen i installationen

Beregnede værdier

Den følgende værdi beregnes desuden baseret på niveauet.

Aktuelt tankniveau i liter

Da tromlens areal er angivet til 0,246 m², kan påfyldningsmængden nemt afgøres vha. formlen "areal * niveau".

 1. Aktuelt tankniveau i mm
 2. Tankens areal
 3. Multiplikation af areal og niveau
 4. Volumen i liter som resultat af beregningen

moneo RTM: analysesoftwaren

Tilstandsovervågningsappen til anlægsovervågning og vedligeholdelse i realtid. Omfattende dataanalyse, mindre nedetid, mere effektiv vedligeholdelsesplanlægning og omkostningsoptimerede produktionsprocesser.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig hele vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.