You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. moneo: IIoT platform
 3. Use cases

Optælling af cykluserne på en knæledspresse ved brug af moneo RTM

Mængdebaseret procesovervågning for kvalitetssikring

På en arbejdsstation for afsluttende eftersyn af tryksensorer anvendes der forskellige typer produktionsudstyr. Til test etableres der en elektrisk kontakt mellem produktionsudstyret og tryksensoren via en M12 stikforbindelse.

Den hyppige gentagelse af denne proces resulterer i slid af stikkontakterne på produktionsudstyret. Tidligere blev der udført tidsbaseret vedligeholdelse af stikkontakterne. Der er planlagt et skift til mængdebaseret vedligeholdelse for at muliggøre en mere effektiv anvendelse af ressourcer.

Den oprindelige situation:

Løfte- og lukkecykluser er ikke tidligere blevet registreret, dokumenteret eller visualiseret. Der er ikke blevet anvendt grænseværdiovervågning eller alarm og informationssystemer på grund af manglende gennemsigtighed i vedligeholdelsesprocessen. Sliddele blev udskiftet hver måned. Uplanlagt processtop på grund af fejl ved produktionsudstyret resulterede i højere omkostninger. Der kunne ikke udarbejdes planlægningsscenarier på grund af manglende historikdata.

Projektets mål:

Skift til behovsbaseret vedligeholdelse af sliddele. Til dette formål skal løfte- og lukkefunktionerne detekteres ved hjælp af positionssensorer. Når en grænseværdi nås, skal der genereres en tilsvarende information (alarm).

Implementeringen:

Hos ifm prover gmbh er moneo RTM installeret centralt på en server. IO-Link masterne er forbundet til serveren via et internt VLAN.

ifm tilbyder et bredt udvalg af automatiseringskomponenter. Til denne anvendelse er DX2055 multifunktionsdisplayet IO-Link blevet valgt, da det opfylder alle anvendelsens krav.

Tilfælde 1 – isoleringstest: positionssensorer til detektering af løftecykluser.

Tilfælde 2 – lækagetest: positionssensorer til detektering af lukkecykluser for beskyttelseskappen.

Begge sensorer er tilsluttet til DX2055 multifunktionsdisplay IO-Link. Det overfører tællerværdien til moneo RTM via IO-Link masteren. Begge procesværdier tillader, at der drages konklusioner med hensyn til den mængde, der er blevet produceret ved den respektive arbejdsstation. Efter vedligeholdelse nulstilles tælleren i DX2055 multifunktionsdisplay IO-Link via en nøglebetjent kontakt.

Resultatet:

Vedligeholdelsesprocessen er nu transparent. Anvendelsen af ressourcer er blevet optimeret og omkostningerne er blevet reduceret.

Bundlinjen:

Omstillingen lykkedes. Return on investment opnås om 1,4 år.

Systemstruktur

 1. Induktive sensorer (IFC246)
 2. Nulstillingsmulighed (tilvalg) (f.eks. nøglebetjent kontakt)
 3. Multifunktionsdisplay IO-Link (DX2055)
 4. IO-Link-master (AL1350)

Dashboard

Få det store billede på moneo dashboard. Dashboardet leverer en oversigt til brugeren over de relevante procesværdier for dette anlæg.

 1. Aktuel optælling (isoleringstest)
 2. Trafiklysvisning for advarsels- og alarmværdierne (isoleringstest)
 3. Trafiklysvisning for advarsels- og alarmværdierne (lækagetest)
 4. Aktuel optælling (lækagetest)

Opgaver og advarsler: styring af grænseværdier

Der er defineret en individuel grænse for hver procesværdi. På denne måde informeres der om vedligeholdelse i rette tid (mulighed for definerede alarmer via dashboard og/eller e-mail).

Anvendelsesspecifik:

 1. Advarselsgrænse (gul): Filterskift er snart nødvendigt. Der informeres om vedligeholdelse pr. e-mail.
 2. Alarmgrænse (rød): Filterskift kræves straks. Vedligeholdelses- og produktionsafdelingerne informeres pr. e-mail.

Styring og håndtering af procesudløsende opgaver (f.eks. systemadvarsler)

Definition af e-mailalarmer baseret på advarsels- og alarmforskrifter via den integrerede guide

 1. Definition af grænseværdier (5) og datakilder (6)
 2. Definerer, hvilken forskrift, der anvendes
 3. Definerer advarslens eller alarmens vigtighed
 4. Definerer e-mailmodtagerne
 5. Definition af de relevante grænser
 6. Definition af de tilsvarende datakilder

Den e-mail, der er blevet genereret fra moneo indeholder allerede procesudløsende opgave(ticket)-information:

 • påvirket datakilde
 • værdi, der blev overskredet eller ikke nået
 • opgave-prioritet
 • Tidsstempel