You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. moneo: IIoT platform
 3. Use cases
 4. Måling af forbruget på en lasers kølekredsløb

Forbrugsovervågning: Strukturering af bæredygtige og energibesparende produktionsprocesser

Visualisering og analyse af forbruget af kølekredsløb i produktion ved brug af moneo RTM

Inden for produktion skal der være kølevand f.eks. til køling af lasere. En faldende kølekapacitet, der f.eks. skyldes en utilstrækkelig vandforsyning, der registreres for sent, vil øge energiomkostningerne og i værste fald, medføre overophedning og dermed et anlægssvigt.

Dette kan afhjælpes ved at måle forbruget og beregne varmeydelsen for kølekredsløbet.

Den oprindelige situation: ingen måling af forbruget

Indtil nu har kunden ikke haft en decentraliseret registrering af forbruget. Kun det samlede forbrug blev registreret, og en nøjagtig vurdering af individuelle forbrugere var ikke mulig - og dermed kunne der ikke foretages en specifik planlægning af effektivitetsforbedrende foranstaltninger eller vedligeholdelse.

Projektets mål: øget procespålidelighed

Ved at bruge flere processensorer skulle det blive muligt med detaljeret energiovervågning af de individuelle underområder med henblik på at medtage energiforbruget pr. produkt i produktionsomkostningerne. Temperaturovervågningssystemet skulle også registrere, hvornår den ideelle temperatur overskrides eller ikke opnås, så en reduceret kølekapacitet eller lækager hurtigt kan registreres. Endnu et aspekt var, at forbruget af anvendte industrielle gasser skulle registreres digitalt. Hele informationsgrundlaget skulle udgøre basis for "grøn produktion" og også leve op til kravene for energieftersyn iht. DIN EN 16247-1.

Implementeringen: forbrugsovervågning med moneo RTM

Hos ifm prover gmbh er moneo RTM installeret centralt på en server.
IO-Link masteren er forbundet til serveren via et internt VLAN.
Vibrationssensorerne overføres til masteren via IO-Link.

Gode resultater indtil videre: Gennemsigtig, detaljeret registrering af alle relevante energiforbrug med moneo RTM

Med moneo RTM kan kunden holde øje med alle individuelle forbrug og, takket være funktionen Beregnede værdier, samtidigt kombinere dem til et overordnet resultat. Dette giver kunden mulighed for at identificere afvigelser fra den ideelle tilstand individuelt for den enkelte kunde og dermed indlede målrettede vedligeholdelse eller forbedringstiltag. Investeringen i moneo var således også en investering i en mere effektiv brug af ressourcer, der medfører bæredygtige omkostningsbesparelser.

Bundlinjen: Disse funktioner og serviceydelser fra moneo RTM skaber ekstra værdi inden for energi- og ressourceovervågning

 • Beregnede værdier: Sensorværdier kan konverteres til procesrelevante informationer ved hjælp af datamodellering
 • Cockpitfunktioner: omfattende og individuel visualisering af alle sensorer i processen
 • Detaljerede informationer om de individuelle medieforbrug ved indsamling af sensorværdier
 • Integreret alarmstyring: Hurtig reaktion på skiftende procesparametre
 • Overvågning af varme- og kølekredsløb

Systemopsætning

 1. IO-Link master
 2. Væskeovervågningssystemer

Dashboard

Dashboardet leverer en oversigt til brugeren over de relevante procesværdier for dette anlæg.

 1. Temperatur for mediet i returledningen
 2. Temperatur for mediet i tilførselsledningen
 3. Gennemstrømningsmængde siden seneste nulstilling (mængdetæller)
 4. Aktuel gennemstrømningsmængde i systemet i liter pr. minut
 5. Beregnet termisk energi

Analyse

Analysen gør det muligt at observere og evaluere forbruget i historikken.

Opgaver og advarsler: start-/stop-grænseværdier med moneo RTM

Grænseværdier for sensorerne er defineret i moneo RTM. Alarmer udløses, hvis grænseværdier overskrides eller ikke nås. Blandt andet tages følgende værdier i betragtning:

 • overfyldning ved SM6000 (lækage / slangebrud / dækselbrud)
 • for høj temperatur i tilførselsledningen ved SM6000 (fejl i kølesystem)
 • for høj temperatur i returledningen ved TA2405 (fejl i kølesystem)

Beregnede værdier: Beregnede værdier

En afgørende procesværdi i et kølekredsløb er den termale energi, hvorfra systemets aktuelle ydeevne kan bestemmes. Adskillige procesværdier (gennemstrømningshastighed, temperatur i tilførsels- og returledningerne) anvendes til beregning.

 1. Gennemstrømning i l/min
 2. Konstant 60 (1t = 60min)
 3. Beregning l/t = V
 4. Termisk kapacitet for vand 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
 5. Temperatur for tilførselsledningen
 6. Temperatur for returledningen
 7. Temperaturforskel = ΔT
 8. Termal udgang i kW = Q

moneo RTM: analysesoftwaren

Tilstandsovervågningsappen til anlægsovervågning og vedligeholdelse i realtid. Omfattende dataanalyse, mindre nedetid, mere effektiv vedligeholdelsesplanlægning og omkostningsoptimerede produktionsprocesser.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig hele vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.