1. Startside
  2. Løsninger mad og drikkevarer

Reagér rettidigt på markedskravene i fødevare- og drikkevareindustrien

Der sker store ændringer i fødevare- og drikkevareindustrien.

Kunderne forventer, at der er flere varer at vælge imellem, flere funktionaliteter ved deres fødevarer, ligesom de stiller større krav til fødevarernes bæredygtighed. Men der er også mere parate til at betale mere for disse serviceydelser.

Produktionen af flydende fødevarer og drinks har ændret sig meget i forhold til bare et par år siden. Kundernes øgede krav har således en stor indflydelse på fødevareproducenternes produktionsprocesser. Der kræver betydeligt mere fleksible og således mere komplekse produktionsprocesser. Det øger risikoen for nedetid og fejl i din produktion. Et karakteristisk tal fra ølbrancen viser, at produktionsfejl kan være dyre: De årlige globale tab på grund af ineffektivitet i produktionen beløber sig til en vareværdi på op til 8,3 milliarder euro. Det betyder, at tabene udgør op til 1/20 af det overordnede output.

Direkte til min løsning

Den stigende kompleksitet er også en oplagt chance for at øge profitten takket være en alsidig procesoptimering. Her skal fødevareproducenter:

  1. Indstille systemerne, så de hurtigt kan omstilles fra ét til et andet produkt for at sikre den nødvendige variation af produkter.
  2. Holde tiderne og omkostningerne ved produktionsændringer lave for at sikre optimal effektivitet i dit system.
  3. overvåge processernes så godt som muligt i en tidlig fase for at registrere fejlkilder og således undgå produktionsnedetid og tab samt utilstrækkelig produktkvalitet.
  4. Sikre transparent og bæredygtigt design af produktionsprocesser for at overbevise deres kunder om bæredygtig produktion.

Ifm leverer innovative løsninger til dette formål

Innovative automatiseringsløsninger giver dig mulighed for at leve op til kravene til fødevareproduktionen og holde trit med konkurrenterne teknologisk. Se de følgende sider og bliv klogere på ifm løsninger, der optimerer dit systems tilgængelighed, ydeevne og kvalitet. Vores niveausensorer med IO-Link giver dig for eksempel mulighed for at undgå tab ved at overvåge dine tankes påfyldningsniveau med høj præcision og aflæse dette på instrumentpanelet i realtid. Klik her for flere løsninger: