• Výrobky
 • Odvětví
 • IIoT & Solutions
 • Servis
 • Společnost

Balíčky aplikací – systémová řešení

ifm-Systemlösungen

Hardware / software / know-how

Systémová řešení k zajištění procesní způsobilosti strojů

Transparentnost, efektivita a možnosti připojení – to jsou klíčová slova, pokud jde o optimalizaci, snižování nákladů a monitorování výrobních procesů. Předpokladem je plynulá komunikace od nejmenší jednotky (například instalovaných senzorů) až po kompletní výrobní linky, výrobní haly a závody. Cílem je celosvětové propojení a komunikace ve zpracovatelském průmyslu.

Sledování technického stavu – preventivní údržba a servis

Pomocí LR SMARTOBSERVER lze nákladné prostoje výroby v důsledku opotřebení detekovat již v raném stádiu. Pak lze naplánovat údržbu a opravy – zkracuje se doba prostojů a předchází se nákladným následným poškozením.
Co se týče monitorování energií, osvědčil se jako vhodný software také LR SMARTOBSERVER.

 • Preventivní údržba
 • Transparentnost a optimalizace procesů
 • Zvýšení provozuschopnosti
 • Zajištění kvality
 • Snižování výrobních nákladů
 • Energeticky efektivní, ekologická výroba
 • Možnosti připojení SAP

Procesní hodnoty odpovídajících senzorů (průtok, proud, množství atd.) jsou prostřednictvím IO-Link přenášeny do softwaru LR SMARTOBSERVER, do řídicího systému nebo do jednotky VSE. Různé grafické přehledy a grafy v kombinaci s alarmovými hlášeními zajišťují neustálé monitorování a analýzu procesních hodnot. Tato vyhodnocení jsou základem optimálních výrobních procesů s nízkými náklady a efektivním čerpáním zdrojů.