You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Kapacitní senzory podle aplikace

Kapacitní senzory

Vyberte kapacitní senzory podle aplikace

Kapacitní senzory se používají pro bezkontaktní detekci jakýchkoliv objektů.
Na rozdíl od induktivních senzorů, které rozeznají jen kovové předměty, je možné detekovat kapacitními senzory také nekovové materiály.

Typické aplikace jsou v dřevozpracujícím, papírenském, sklářském průmyslu, v průmyslu zpracování plastů, v potravinářství, chemickém průmyslu a průmyslu polovodičů.

Příklad aplikace – sledování nádrže

Příklad aplikace – dopravní pás