You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
 1. Přehled hladinových senzorů
 2. Novinky o produktech: Radarový hladinový senzor
 3. Radarový hladinový senzor

Radarový hladinový senzor: Přesné monitorování v průmyslovém prostředí

Bezproblémové monitorování hladiny

Radarový hladinový senzor LW2120 měří hladinu kapalin a viskózních médií v nádržích o výšce až 10 metrů přesně a bez slepých oblastí. Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření i za přítomnosti páry nebo kondenzátu v nádrži.

Díky prodloužení antény, která je k dispozici jako příslušenství, lze senzor použít i mimo uzavřené kovové nádrže, například na otevřených nádržích. Radarový měřicí systém může proniknout nekovovými stěnami, tj. hladinový senzor může zvenčí detekovat hladinu i v plastových nádržích.

Jaké jsou výhody radarového hladinového senzoru?

Optimální výkon
Technologie 80 GHz umožňuje cílené a přesné měření hladiny i v náročných aplikacích s kondenzací, větrem, párou, slunečním světlem nebo kolísáním teploty.
Bezkontaktní princip měření
Bezkontaktní princip měření zabraňuje poruchám způsobeným ulpíváním médií nebo poškozením od míchadel. Dokonce ani procesní podmínky, jako je hustota, viskozita, teplota, tlak a pH, nemají na měření vliv.
Rušivé struktury jsou potlačeny inteligentním algoritmem
Rušivé struktury jsou potlačeny inteligentním algoritmem, který minimalizuje nastavení parametrů a zajišťuje spolehlivé a bezproblémové měření hladiny.
Jednoduché nastavení šetří náklady a čas
Standardní technologie připojení M12 snižuje počet chyb při nastavení. Pro nastavení parametru je nutná pouze jedna hodnota, což umožňuje rychlé a snadné nastavení.
Flexibilní použití
Díky prodloužení antény, které je k dispozici jako příslušenství, lze snímač použít i mimo uzavřené plastové nádrže a nad otevřenými nádržemi.

Aplikace

Případ použití – úprava vody

Bezkontaktní radarové měření v nádržích

Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje, vyrábí a prodává systémy pro čistou a ultračistou vodu pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě. Pro bezkontaktní sledování hladiny v nádržích používá společnost EnviroFALK radarový snímač hladiny LW2120.

Snímač dokáže detekovat hladinu až do výšky 10 metrů bez slepých zón a s milimetrovým rozlišením. Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření i ve stísněných prostorách. Díky prodloužení antény, které je k dispozici jako příslušenství, lze senzor použít i mimo uzavřené kovové nádrže, například na otevřených nádobách nebo plastových nádržích.

Standardní technologie připojení M12 zajišťuje bezchybnou instalaci během několika minut, zatímco IO-Link poskytuje pohodlí při dálkovém nastavování a čtení parametrů. Díky inteligentnímu algoritmu v jednotce se nastavení parametrů prostřednictvím rozhraní IO-Link jeví jako dětská hra: Po jednorázovém nastavení referenční výšky snímač okamžitě poskytne přesnou hodnotu hladiny prostřednictvím rozhraní IO-Link.

U některých aplikací používáme místo hydrostatického měření hladiny radarový senzor. Koncoví zákazníci to požadují například v oblasti ultračistoty, kde každý šroubový spoj a každý měřicí bod představuje potenciální zdroj kontaminace. V takových aplikacích je výhodné měření hladiny pomocí radarového senzoru, protože senzor je instalován mimo víko nádrže a nepřichází do kontaktu s médiem.

Maximilian Meurer Inženýr měření a regulace ve společnosti EnviroFALK GmbH

Systémové připojení

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

 • Dálková údržba
  Dálková údržba a nastavení parametrů prostřednictvím zavedených sběrnicových systémů a IO-Link
  – Není nutná žádná nadstavba
  – Úspora nákladů a vyšší bezpečnost
 • Plug & work
  Radarový senzor lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Nutný je pouze jeden parametr.
 • Bezeztrátový přenos dat
  IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnější vlivy jako magnetické pole nemají na přenos dat žádný vliv.

Často kladené otázky

Jak funguje radarové měření hladiny?

Technologie

Přístroj pracuje metodou FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetické impulsy v pásmu GHz jsou vysílány k médiu s neustále se měnící frekvencí mezi 77 a 81 GHz. Protože převodník neustále mění frekvenci vysílaného signálu, vzniká mezi vysílaným a odraženým signálem frekvenční rozdíl. Frekvence odraženého signálu se odečte od frekvence signálu vysílaného v daném okamžiku, čímž vznikne nízkofrekvenční signál úměrný vzdálenosti od hladiny. Tento signál se dále zpracovává za účelem získání rychlého, spolehlivého a vysoce přesného měření hladiny.

Radarový senzor certifikovaný pro použití v hygienických prostorách

Hledáte radarový hladinový senzor pro použití v hygienických prostorách? Pak je LW2720 tou správnou volbou.

Je navržen pro použití v hygienických nádržích o délce až 10 metrů a jeho správnou funkci nenarušuje ani použití stříkacích koulí, míchadel nebo různých médií.