Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Volná vizualizace s 20 vícebarevnými segmenty

  • Prvotřídní viditelnost
  • Moderní technologie LED RGB – dlouhá životnost, snížení skladových zásob
  • Pro flexibilní použití jako segmentové nebo sloupcové zobrazení
  • Individuální konfigurace režimů zobrazení
  • Snadná integrace a ovládání prostřednictvím IO-Link

Vizualizace jednotlivých procesů

Téměř ve všech instalacích slouží světelné věže jako dobře viditelné zobrazení stavu stroje a procesu.

Díky 20 samostatně ovládaným segmentům nabízí tato světelná věž mimořádně velkou flexibilitu. Na jedné straně lze segmenty kombinovat do skupin, což umožňuje zobrazení 1 až 5 segmentů. Na druhé straně lze 20 segmentů použít také jako zobrazení sloupcového grafu pro vizualizaci analogových hodnot, například pro jasně viditelnou indikaci hladiny v nádržích nebo silech. V tomto provozním režimu jsou překročené prahové hodnoty zřetelně barevně vyznačeny.

Některé světelné věže mají také integrovaný bzučák. Tyto všestranně konfigurovatelné světelné věže zkrátka neponechávají nic náhodě.