You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Inteligentní elektrické napájení přímo v provozu

  • Přímá montáž snižuje ztráty napětí způsobené dlouhými rozvody
  • Díky stupni krytí IP 67K není nutná ovládací skříň
  • Výstupy chráněné elektronickými pojistkami
  • Nastavitelné výstupní napětí, proud nastavitelný pro každý výstup zvlášť
  • Stavové a diagnostické svítivé diody

Elektrické napájení přímo v provozu

Stále více uživatelů používá řídicí součásti, které nejsou v ovládací skříni, ale instalují se decentralizovaně přímo na stroj, například moduly IO-Link master nebo jiné provozní moduly. Při klasickém elektrickém napájení z ovládací skříně dochází ke kritickým ztrátám napětí kvůli vysokým hodnotám proudu v dlouhých kabelech. Výrobce ifm k jejich zamezení nabízí výkonné napájecí zdroje montované přímo do provozního zařízení.

Ochrana v sekundárním okruhu

Integrované elektronické pojistky spolehlivě chrání součásti připojené k 24 V elektrickému napájení před nadměrným proudem a zkraty.

Další výhody a přínosy pro zákazníka

Nastavitelné výstupy

Napětí 24 V ve výstupních obvodech je možné do určité míry nastavit pomocí tlačítek na napáječi. Mírným zvýšením lze například zajistit, aby připojený spotřebič dostával přesně 24 V i při poklesu napětí v delších napájecích rozvodech. Uživatel může také nastavit vybavovací proud pro čtyři elektronické pojistky. Tím se maximalizuje ochrana pro případ zkratu nebo přetížení v sekundárním okruhu.

Ovládání a indikace

Na předním panelu má elektrický napáječ tři tlačítka k nastavení hodnot proudu a napětí. Řada barevných svítivých diod poskytuje přehled o stavu a umožňuje rychlou diagnostiku případných závad. Zobrazuje aktuální zatížení napájecí jednotky nebo jednotlivých výstupních obvodů v rozsahu 0 až 200 %, nastavené hodnoty proudu a napětí a pojistky, které zareagovaly. Každý výstupní obvod má tlačítko k resetování pojistky.

Větší spolehlivost

Elektronické pojistky spolehlivě detekují zkraty i při velkém odporu v obvodech. Díky čtyřem samostatně jištěným výstupům se při závadě vypne jen příslušný obvod a ostatní, které jsou v pořádku, dál fungují správně. Napájení je zajištěno i při vysokých špičkách proudu, například při spínání kapacitního zatížení.

Představte si, co by znamenalo, kdyby váš systém mohl být zapojen bez rozvaděče.

Ochrana v sekundárním okruhu

Integrované elektronické pojistky spolehlivě chrání součásti připojené k 24 V elektrickému napájení před nadměrným proudem a zkraty.

Příslušenství