You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. Bezpečnostní kontrolery

Bezpečnostní kontrolery

  • Vstupy a výstupy
  • Koncepce odstupňovaného zabezpečení, rozšířeného monitorování a testovacích procedur
  • Konfigurovatelný výkon v případě chyby
  • Rychlé spuštění a krátká doba detekce poruchy
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy