You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika

Směrnice o strojních zařízeních vyžaduje, aby strojní zařízení nepředstavovalo riziko. Vzhledem k tomu, že neexistuje nulové riziko, cílem je dosažení alespoň přijatelného rizika. Pokud bezpečnost závisí na řídících systémech, tyto systémy musí být navrženy tak, aby se poruchy minimalizovaly.
Bezpečnostní technika v automatizaci minimalizuje riziko zranění obsluhy a poškození strojů.
ifm nabízí velké množství bezpečnostních produktů, jako např. elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE), spínače dveří, aktuátory a řídící systémy.
Na rozdíl od bezpečnostních spínačů, induktivní bezpečnostní senzory na přímo detekují materiál - nepotřebují žádný speciální protikus.
Bezpečnostní světelné závěsy a závory se používají v místech, kde je nutné zabezpečit oblasti s nebezpečím výbuchu. Jsou to optoelektronické bezpečnostní přístroje, které jsou tvořeny vysílačem a přijímačem. Splňují požadavky typu 2 / SIL 2 nebo typu 4 / SIL 3.
AS-i spínače dveří mají funkci, která udržuje pohyblivé ochranné prostředky, jako jsou ochranné mřížky, ochranné kryty a další kryty, uzavřené po dobu trvání nebezpečné situace.
Spolehlivá tlačítka nouzového zastavení a další ochranné spínače přinutí stroj nebo instalaci k zastavení v nebezpečné situaci.
Bezpečnostní senzory ifm mohou být připojeny k jakékoliv bezpečnostní jednotce, např. k bezpečnostnímu relé, programovatelným logickým modulům nebo bezpečnostním kontrolerům.
Bezpečnostní komponenty mohou být jednoduše začleněny do AS-i sítě pomocí rozhraní AS-Interface Safety at Work. Signály od standardních přístrojů a bezpečnostních komponentů jsou dále předávány pomocí běžného kabelu.
Pro přímou montáž na vozidla a mobilní stroje ifm nabízí výkonný, programovatelný 32-bitový kontroler SafetyController.