You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Teplotní vyhodnocovací jednotky

Teplotní senzory - Teplotní vyhodnocovací jednotky

  • Široký rozsah vyhodnocování teploty
  • Varianty s různými výstupními obvody
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Místní zobrazení aktuální teploty
  • Automatické rozpoznání typu připojeného senzoru

Teplotní senzory - Teplotní vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky pro teplotní senzory

Vyhodnocovací jednotky typu TR se používají pro měření, vyhodnocení a zobrazení signálů od odporových teplotních senzorů. Vyhodnocovací jednotka automaticky detekuje připojené dvou-, tří- nebo čtyřvodičové senzory Pt100 nebo Pt1000. Senzory se vyznačují širokým rozsahem měření.
Kromě toho, kritické procesní stavy, např. dosažení minimální nebo maximální teploty může být monitorováno přímo pomocí spínacích výstupů. Pro nepřetržité měření teploty jsou nabízeny senzory s vysokým rozlišením a škálovatelným analogovým výstupem. Integrovaný displej kdykoli umožňuje přímé odečtení aktuální procesní teploty.
Vyhodnocovací jednotky lze kombinovat se šroubovacími, plochými, tyčovými nebo teplotními senzory pro hygienické aplikace.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivování parametrové věty.