You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optické senzory pro speciální aplikace

Optické senzory pro speciální aplikace

Optické senzory pro speciální aplikace

Ve vysoce automatizovaných průmyslových procesech je barva často výběrovým kritériem pro detekci, třídění nebo kontrolu různých produktů a zboží. Barva produktu a balení, etikety nebo potisky lze přesně detekovat pomocí elektronických senzorů pro rozlišení barev.

Pomocí kontrastních senzorů lze snadno a spolehlivě detekovat velmi ploché objekty a tiskové značky.

Senzory pro detekci průhledných objektů se skládají z reflexní světelné závory s polarizačním filtrem a velmi přesnou prizmatickou odrazkou. Senzory spolehlivě detekují, sklo, fólii, PET láhve nebo průhledné obaly a mohou být použity pro počítání láhví nebo skla nebo pro monitorování roztržení fólie.

Optické hladinové senzory bezkontaktně detekují úroveň hladiny sypkých materiálů a netransparentních kapalin.