You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Profiler
  3. Приложения

Приложения

Сортиране и ориентация

Наблюдение дали правилният метален пръстен е монтиран в изправено положение

PMD анализаторът се прилага например в автомобилната промишленост, където почти няма разлики между правилно и неправилно избран пръстен. Той създава профил на двете части и дава съответстваща стойност между референтния и настоящия обект. Ако тази стойност падне под свободноизбираема прагова стойност (например 85%), неизправната част се идентифицира и може да бъде сортирана като такава.

В това приложение има само малка разлика във височината, която води 1D сензорите до предела на възможностите им. Дори със системи от камери, задачата не може да бъде решена лесно поради ниския контраст, който допълнително се влошава от околната светлина. Съответно ще са необходими скъпи източници на паразитно осветление, които могат да бъдат пропуснати с PMD анализатора. При PMD анализатора е необходимо само едно устройство, за да се провери дали правилната част е налице и дали е правилно ориентирана. Също така, с употребата на патентованата система на PMD анализатора с два зелени маркера върху червената лазерна линия, може да се зададе област на интерес (ROI), за да се фокусира изследването на сензора върху съответната област, т.е. издигането на пръстените върху краищата.

Контрол на правилната механична обработка

Разграничаване на контура на зъбно колело на необработен и обработен компонент

В това приложение задачата е да се разпознае дали даден компонент вече е обработен, т.е. дали контурът на зъбното колело вече е налице или все още има равна повърхност. Докато подобно приложение на практика не може да бъде решено с 1D сензор, PMD анализаторът надеждно разпознава профила на компонентите и открива промените в контура с много висока точност. В случай на решение със система от камери, разликите в контраста трябва да се подчертаят чрез екраниране и външно осветление, което би довело до допълнителни разходи.

Контрол на хлабини

Проверка на фиксирането на затягаща система с взаимносъединени елементи

PMD анализаторът проверява дали стягащото устройство е фиксирано напълно. По този начин могат да бъдат открити хлабини, показващи недостатъчно фиксиране, за да се предотврати бракуване или, ако не бъдат открити, неизправности при клиента. Тук областта на интерес може да помогне за увеличаване на разликата между съответстващата стойност на изправна и неизправна част, така че тези части да бъдат ясно разграничени.

Измерване на дълбочина

Проверка на стягането на винт

В това приложение трябва да се следи правилното затягане на винтовете. Това е практически невъзможно с 1D система, тъй като нейното светлинно петно може да се фокусира само върху една от двете позиции, т.е. пълно срещу частично затягане. При системите с камери усилията за инсталиране биха били големи в сравнение с бързата настройка на PMD анализатора при същата прецизност. Чрез това прецизно измерване на дълбочината PMD анализаторът може да се използва в различни приложения, като например откриване на лазерно етикетиране или износване на конвейерни ленти.