You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D сензори и камери за монтаж зад защитни прозорчета

3D сензори и камери за монтаж зад защитни прозорчета

  • Проверка за присъствието на хора, преброяване на хората или оценка на потоците от хора, без да се нарушават личните права
  • Плоската предна част за монтиране зад защитни прозорчета предотвратява вандализма
  • Обтуратор на дисперсна светлина за монтаж зад стъкло

Наблюдение за вашата безопасност
Освен наблюдение на невралгични точки в обществени пространства, като търговски центрове, железопътни гари или летища, гарантирането на защитата на критични инсталации, напр. контрол на достъпа в банки, атомни електроцентрали или граници става все по-важно. В много случаи 3D системите се използват за осигуряване на безотказна работа на тези инсталации с повишаваща се сложност. От една страна, те гарантират спазването на личните права на всички, от друга страна, те откриват броя, позицията или посоката на движение на преминаващите.

Монтаж зад защитни прозорчета
Ако 3D система трябва да бъде скрита по конструктивни съображения или да бъде защитена срещу вандализъм, тогава се препоръчва монтиране зад защитни прозорчета. За тази цел корпусът е с изключително плоска предна повърхност. Специално разпръсване на дисперсна светлина опростяват монтажа зад стъкло.