You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Ускоряване на откриването на палети чрез използване на 3D камери

Ускоряване на откриването на палети чрез използване на 3D камери

  • За всички стандартни палети с два отвора на палета
  • Точност на позицията ± 1 cm
  • Диапазони до 4 m
  • Време за откриване < 1 s
  • Комуникация по Ethernet или CAN
  • Поддръжка на GitHub

Мощна
Системата PDS за откриване на панели е проверено и изпитано софтуерно решение за по-бързо, напълно автоматично откриване на стандартни типове палети с два отвора, независимо от позицията. В комбинация с хардуера O3D откриването на позицията на палета е изключително бързо и точно. Резултатът е значително намаляване на времето на общия цикъл на откриване на палетите в автономни и полуавтономни автомобили за обработка на палети.

Ефективна
Дори и при неблагоприятни условия на околната среда, сложното софтуерно решение ще насочи надеждно подемната вилица до нейното местоназначение чрез 3D облака от точки на сканиране на камерата ToF. Системата за откриване на палети влияе пряко върху производителността на автономните и полуавтономните автомобили чрез увеличаване на скоростта на откриване на позициите на палетите, без това да се отразява върху качеството на откриването.