You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Флуидни сензори за процеси
 4. Кондуктометричен сензор LDL100 за откриване на разделящ слой – нов подход

Кондуктометричен сензор LDL100 за откриване на разделящ слой – нов подход

 • Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване
 • Подобряват технологичните показатели с гъвкави точки на измерване
 • Компактната, висококачествена конструкция на сензора предотвратява отказите и непланираните престои
 • Улеснете Вашите процеси на монтаж и въвеждане в експлоатация
 • Предаване без загуба на сигнала с измерените стойности

Приложения
Различаването на технологичните среди има важна роля, по-специално в хранително-вкусовата промишленост. Почистващите препарати, вода за промиване и хранителните продукти в технологичните тръби имат различни стойности на проводимостта и по тази причина могат да бъдат откривани лесно и надеждно.

Ползи
Валидирането на продукта е възможно по всяко време. Бързото и надеждно различаване на технологичните среди, води до намаляване на отпадния продукт и водата за промиване.

Използване
Способност за различаване на продуктите в готово решение. По време на монтаж не е необходимо да се настройва сензорът. Предлагат се разширени функции, като например симулация.

Предимствата на LDL с един поглед:

Много по-кратко време за въвеждане в експлоатация

 • Без необходимост от допълнителна електроника за оценка
 • Лесно свързване с помощта на M12 конектро

Устойчива и компактна конструкция

 • Изцяло заварения корпус от неръждаема стомана предпазва от влизането на вода

Привлекателно предложение

 • Висок коефициент на готовност и кратки срокове за доставка
 • Концепцията на гъвкавия адаптер намалява/опростява складирането

Защо LDL100?

Наличност Качество Действие Продуктово портфолио за
хранително-вкусовата промишленост
Кратки срокове за доставка.
Безплатен фабричен сертификат
за изтегляне
Устойчив на температура и
вибрации благодарение на устойчивата и
компактна конструкция. Гаранция от 5 години
Висока разделителна способност в
целия измервателен диапазон благодарение
на IO-Link
Всички сензори за следене на технологични процеси от един
доставчик, например за CIP системи

Типичен процес на почистване в хранително-вкусовата промишленост

Цел: Да различава продуктите и водата за промиване чрез контрол на проводимостта.

Типичен процес на почистване

Приложение

 • Цел: Точно различаване на продуктите и водата за промиване
 • Процес на почистване: Водата промива продукта от тръбата
 • Кондуктометричният сензор следи разделителната повърхност на технологичните среди с различна проводимост

Предимства

 • По-малко разсипан продукт и вода за промиване
 • Валидиране на процеса

Добавена стойност благодарение на IO-Link

Предаване на сигнал без загуба
Цифрово предаване на стойностите на проводимостта и температурата
Plug & Play
Лесна имплементация с помощта на автоматични параметри
Прозрачен процес
Функция за хронология на вътрешната памет