You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Следене на оборотите с IO-Link

Следене на оборотите с IO-Link

Компактен сензор за обороти с интегрирана обработваща електроника и IO-Link в различни конструкционни форми за различни приложения

  • Различни конструкционни форми за различни приложения
  • Регулируеми режими на работа, като Single, Two Point или Window-Mode
  • Много допълнителни функции през IO-Link
  • Позволява екраниран и неекраниран монтаж
  • Като щекерно устройство с 24 V DC захранващо напрежение

Компактно следене на оборотите
При тези сензори за обороти обработващата електроника вече е интегрирана в корпуса на сензора. Това позволява икономически изгоден и лесен за реализиране мониторинг както на ротационните, така и на линеарните движения, що се отнася до превишаването или падането под зададената стойност. Настройката на граничната стойност на оборотите, при които изходът превключва, става през IO-Link.

Сфери на приложение
Особено в областта на транспортното оборудване компактните сензори за обороти намират различни възможности за приложение, например за контрол на лентови транспортьори или кошови елеватори. Тук те обикновено служат за контрол на падане под зададената стойност, блокиране или спиране. Различните конструкционни форми и големият диапазон от обороти дават възможност за интегриране в почти всяко приложение.

Функции през IO-Link
Сензорите за обороти включват комплексно следене на оборотите. През IO-Link се въвеждат допълнителни стойности, напр. актуалните обороти или точката на превключване. Параметри, като време за отложен старт, се настройват дистанционно през IO-Link. Освен това IO-Link позволява активирането на режим на работа „прозорец“. Удобството при ползване се увеличава и поради наличието на две независими една от друга точки на превключване с възможност за настройка. Програмираното обучение също може да се осъществи дистанционно през IO-Link. Посредством опционалната компенсация на фона може да се промени обхватът посредством процес „програмирано обучение“, за да се отстранят смущаващите елементи във фона. За по-голяма прозрачност на устройството е възможно свързване към ifm SMARTOBSERVER. Разбира се, сензорът, който може да работи с IO-Link, може да работи и в традиционния SIO-Mode.

Начин на функциониране
Интегрираният индуктивен сензор се потиска чрез преминаващите гърбици или други метални превключващи флагове. На базата на времето на демпфериранията модулът за обработка определя продължителността на периода, респективно честотата (действителната стойност на оборотите) и я сравнява с настроената точка на превключване (зададена стойност). По време на автономното действие при стартиране и когато оборотите са по-високи от стойността на включване изходът е превключен. Светодиод сигнализира за падането под зададените обороти и изключването на изхода.