You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за положение

Сензори за положение

Гъвкави превключващи гърбици, фиксирани (90°) или настроени на произволен ъгъл

  • Базово изпълнение за стандартни 90° приложения
  • Свободнорегулируем вариант за индивидуални приложения
  • По-лесен монтаж благодарение на вградените демпфериращи елементи
  • Дистанционна работа чрез видимите индикации за позицията
  • Съвместими със задвижвания в съответствие с VDI/VDE 3845

Бърз и лесен монтаж
Ориентацията на превключващата гърбица при монтажа се разпознава отвън и благодарение на това може да бъде затегната към края на вала на задвижването без отнемащата време фина настройка. Обхватът на монтажа се намалява от предварително монтираните демпфериращи елементи. Превключващите гърбици са проектирани за височина на вала 30 mm или в комбинация с адаптер – за височина 20 mm.

Високо ниво на гъвкавост
Въртящите се демпфериращи елементи позволяват както употребата в стандартни приложения, така и реализирането на индивидуални решения за информация за положението.