You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Здрави сензори за обороти с IO-Link

Здрави сензори за обороти с IO-Link

В метален корпус с ATEX одобрение, група II, категория 3D

  • Здрав метален корпус M30, не е необходима допълнителна защита срещу удари
  • ATEX одобрение, група II, категория 3D
  • Идеално решение във връзка с PLC
  • Позволява екраниран монтаж
  • Измерване на действителната стойност и параметриране чрез IO-Link

Компактно следене на оборотите
Новите сензори за обороти са компактното решение за следене на оборотите, тъй като обработващата електроника вече е интегрирана в корпуса на сензора. Настройката на граничната стойност, при която изходът се превключва, става с потенциометър или IO-Link. Въртенето и линейното движение могат да се следят за надвишаване на или спадане под зададената стойност или блокиране. Тези нови сензори се различават от своите предшественици по устойчивия метален корпус за вграден монтаж. Освен това се предлага специален вариант ATEX одобрение, при който не се изисква допълнителна защита от удари.

Приложения
Компактните сензори за обороти намират различни възможности за приложение, особено в областта на транспортното оборудване, например за контрол на лентови транспортьори или кошови елеватори. Тук те обикновено служат за контрол на падане под зададената стойност или блокиране, респективно спиране.

Предимства
Сензорите за обороти съдържат цялото следене на оборотите. Точката на превключване може да се настрои с помощта на многооборотен потенциометър. IO-Link осигурява допълнителни функции, като например информация относно текущите обороти или точката на превключване и дистанционно параметриране на основните допълнителни параметри, като например автономно действие при стартиране. Това позволява директната комуникация с управлението или SMARTOBSERVER.

Начин на действие
Интегрираният сензор се демпферира чрез преминаващите гърбици или други метални включващи флагове. На базата на времето на демпфериранията модулът за обработка определя продължителността на периода, респективно честотата (действителната стойност на оборотите) и я сравнява с настроената точка на превключване (зададена стойност). По време на автономното действие при стартиране и когато оборотите са по-високи от стойността на включване изходът е превключен. Светодиод сигнализира за падането под зададените обороти и изключването на изхода.