You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Непрекъснато предаване на цифрови сензорни сигнали през полева шина

  • Цифрови входни модули за PROFINET, EtherNet/IP и Modbus TCP
  • Директното свързване на сензори опростява мрежовата структура
  • Интегрирана функция на брояча за лесно внедряване на приложения за високочестотни броячи
  • Здрав корпус, подходящ за използване в среди с изисквания за почистване с измиване

Ethernet модули за полеви приложения

Децентрализираните цифрови входни модули служат като шлюз между двоичните сензори и полевата шина. Това означава, че двоичните превключващи сигнали в полето могат да се предават директно през полевата шина. Не са необходими допълнителни системи за предаване в топологията на полевата шина.

Здрави и трайно стегнати

Ethernet модулите са отличен избор, дори при най-тежки околни среди: Материалите и производствените методи са идентични със съединителните проводници на ifm от изпитаните в практиката серии продукти EVC и EVF. Технологията ecolink гарантира надеждни връзки М12 на свързващите проводници с постоянна устойчивост срещу проникване.

Предимства и ползи за клиента

Разширяване на семейството на IO-Link Master с цифрови входни модули

Ethernet модулите са отличното допълнение към семейството модули на IO-Link Master на ifm. Те са със същата конструкция, конфигурация на портовете и стандартизирани съединение М12.

Интегрирана функция на брояча за приложения с високочестотни броячи

Функцията „високочестотен брояч“ може да се активира чрез Програмируем логически контролер. Импулсите, предавани от сензора, се отчитат вътре в модула и се предават циклично към Програмируем логически контролер като брояч на пакети. Това гарантира точно броене, което не се влияе от времето на цикъла на Програмируемия логически контролер.

Мощно електрическо захранване

Ethernet модулите предлагат различни опции за свързване към електрическото захранване: A-кодиран M12 конектор с 1 x 4 A и L-кодиран M12 конектор с 2 x 16 A. Последният може да бъде свързан последователно към други модули от продуктовата фамилия.

Продукти

Технология на свързване

Аксесоари