You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Точен сензор за налягане, също с допълнително следене на температурата

Непрекъснато предаване на технологични стойности и усъвършенствана диагностика при размер за ключ 19 mm

  • Две решения: непрекъснато предаване на технологични стойности чрез IO-Link и 2 комутиращи изхода
  • Цялостна настройка на параметрите и разширена диагностика чрез IO-Link
  • Компактна конструкция (AF19) с технологична връзка G 1/4
  • Точност на точката на превключване < ± 0,5%, повтаряемост < ± 0,05%
  • Стабилно евтино решение със заварен корпус от неръждаема стомана
  • Интегрираното измерване на температурата премахва необходимостта от множество уреди (само за PV80xx)

Миниатюризация за промишлени приложения
РV сензорът за налягане е със заварена директно към технологичната връзка тънкослойна измервателна клетка. Тази технология гарантира висока точност в много компактен корпус с размер за ключ само 19 mm и оптимизирано отношение цена/работни характеристики.

Приложения
Чрез отворена конструкция на технологичната връзка сензорите могат да се използват не само в хидравлични приложения, но и за инертни газове. В промишлените приложения лазерното маркиране на корпуса осигурява ясна идентификация на частта. Дори при неблагоприятни условия на околната среда сензорът остава постоянно разпознаваем. Благодарение на IO-Link сензорът за налягане предава непрекъснато технологични стойности, като налягане в системата, а при типовете PV80XX – температура на системата. Отчитат се дори скоковете в налягането и се регистрират като данни. Освен това цифрово предаваните чрез IO-Link резултати от измерването са по-точни, понеже няма загуби при преобразуване от цифрово/аналоговите преобразуватели или външни влияния.

Аксесоари