You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

M12 CAN кабели ecolink за мобилни машини

  • Кабели с голямо сечение за намаляване на пада на напрежение
  • Постоянна защита от вибрации благодарение на назъбения контур
  • Оптимално уплътняване, дори при затягане на ръка
  • Механичен краен ограничител защитава О-пръстена от разрушаване

Максимална надеждност за мобилни приложения
Увеличеното сечение на кабела 2 x 0,75 mm2 (електрическо захранване) и 2 x 0,5 mm2 (CAN) позволява предаване на големи токове при малък пад на напрежението и надеждно предаване на данни. Вграденият краен ограничител защитава О-пръстена от разрушаване при пренатягане на гайката. Не са необходими инструменти за ръчен монтаж и демонтаж. Асиметрично действащата защита от вибрации държи гайката затегната на мястото й, като гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените материали и интензивното следене по време и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството. Поради това тези CAN кабели са много подходящи за трудни вътрешни и външни приложения на автомобили и мобилни машини.

Продукти