• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

ecomatPanel: здрав, многофункционален входен модул

  • Въртящ се бутон с вграден 4-посочен бутон и функция „натискане“
  • 6 функционални клавиша с RGB задно осветяване и едносегментен светодиоден пръстен
  • Всички светещи елементи могат да се управляват индивидуално във всеки цвят
  • Комуникация чрез CAN интерфейс
  • За бордови захранвания 12 и 24 V

Безопасна работа в тежка околна среда
ecomatPanel е конструиран за използване при тежките условия в кабината на водача. Въртящият се бутон и функционалните клавиши са достатъчно големи, за да може с тях да се работи дори с поставени ръкавици. Въртящият се бутон е снабден с 4-посочен бутон (нагоре/надолу/наляво/надясно). Това прави възможна бързата навигация в менютата за настройка. Друга функция за превключване може да бъде активирана чрез натискане на въртящия се бутон (функция „натискане“).

Обратна връзка чрез цвят
Светещият пръстен около въртящия се бутон, който се състои от четири сегмента, а така също и осветените клавиши, осигуряват ясна информация за настроените функции. Всички светодиодни елементи могат да се настройват поотделно и да им се присвояват индивидуални цветове.

Лесно интегриране в табла.

CAN интерфейс
Комуникацията се осъществява чрез вградения CAN интерфейс. Чрез този интерфейс се контролират отделните светодиодни сегменти и състоянието на клавишите, и се иска информация за работната глава.

„Включи и работи“ с дисплеи на ifm
ecomatpanel е предназначен за директна комуникация с диалоговите модули за мобилни приложения (ecomatdisplays) на ifm. Щом диалоговият модул бъде свързан чрез CAN шина, клавишите и светодиодите на ecomatpanel могат да се оценяват директно в програмата на приложението и да бъдат използвани за работните функции на дисплея. Кое е новото: не е необходимо програмиране на комуникационния интерфейс.

Проектиран за приложения с повишена надеждност
ecomatPanel може да се използва с бордови мрежи за 12 V и 24 V. Високият клас на защита IP 65 и затворената повърхност осигуряват защита дори при неблагоприятни условия на околната среда. Функциите на ecomatPanel не се влияят дори от екстремните температури или постоянните удари и вибрации.