You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

3D система за предупреждение за сблъсък за мобилни машини

  • Здрава система за помощ на водачите за откриване на препятствия по пътя
  • Лесно откриване на отразяващи предмети, напр. хора със сигнални жилетки
  • Ранно предупреждаване за потенциално опасни за водача ситуации
  • Идеална за нови машини и за преоборудване на съществуващи машини
  • Готов за стартиране приложен пакет с лесна настройка

Лесно преоборудване
3D системата за предупреждение за сблъсък се базира на утвърдените 3D сензори от ifm. Тя прецизно открива препятствия и ги визуализира в 2D изображение на монитор. Тя информира водача за причината за алармата и за зоната, която трябва да се следи през цялото време. Благодарение на мощните алгоритми, на практика е изключено лъжливо сработване. Системата се настройва лесно чрез доставения оперативен дисплей и не е необходим компютър.

Готов за стартиране приложен пакет
Комплектът включва всички компоненти за настройка в рамките на няколко минути, на напълно функционираща система за предупреждаване за сблъсък на мобилна машина, напр. вилков високоповдигач, колесен товарач, багер, товарач на контейнери или транспортен автомобил.

Функции и предимства

Предотвратяване на нещастни случаи
Водачът може да има лоша видимост в някои зони около машината, което може да доведе до опасни ситуации. Допълнителни рискове за злополука са резултат от недостиг на време или от умора на оператора на машината. Решение на проблема предоставя системата за помощ на водача на ifm, която подпомага ежедневната работа на водача.

Активно откриване на препятствия
Разработената от ifm система за откриване на препятствия следи шест опасни зони около автомобила и своевременно предупреждава водача за предстоящи сблъсъци. За тази цел се използва проверена и изпитана 3D система за измерване на времето за изминаване на разстояние на ifm, която свежда до минимум фалшивите аларми благодарение на сложен алгоритъм. Чрез доставения 7-инчов монитор се осигуряват визуални и звукови предупреждения, както и такива във формата на икони.

Откриване на светлоотразителни дрехи
Благодарение на специална класификация на отразяващи материали, напр. светлоотразителни жилетки или дрехи, предупреждението за сблъсък за хората може да получи предимство пред това с други предмети. Това повишава безопасността на хората.

Комплект за преоборудване на мобилни машини
Иновацията: Системата за помощ на водача се предлага като готов за стартиране приложен пакет. Той съдържа всички необходими компоненти, включително всички кабели и принадлежности за монтаж. Това означава, че с него може да бъдат оборудвани лесно всички мобилни машини с напрежение на бордовата система 24 V*.

Лесна настройка
След механичния монтаж на системата и свързване с кабели с готовност за включване и работа се извършва настройка в рамките на няколко минути чрез доставения цветен дисплей. За интуитивния процес на настройка са необходими само няколко параметъра. След това системата е готова за работа.

Разширена функционалност
За специални изисквания при настройката има експертни настройки. Има предварително програмирани входове и изходи за допълнителна сигнална лампа, зумери, работа в режим на готовност или състояние на готовност на системата.

Подходяща е за приложения с повишена надеждност
3D сензорите са подходящи за приложения с повишена надеждност в зони на закрито и открито. Високата степен на защита и устойчивостта на удар и вибрации, както и широкият температурен диапазон отговарят на всички изисквания за използване в мобилни машини.

*Моля, свържете се с нашия сервизен център, ако Вашето напрежение в бордовата система е различно.

Продукти