You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Магнитни сензори за максимална сигурност

За безконтактно следене на вратата - лесен за монтаж, възможна е скрита инсталация зад неръждаема стомана

  • Активирането от различни посоки помага за инсталирането
  • Скрийте зад неръждаема стомана за по-голяма защита от подправяне
  • Свържете ги последователно и ще идентифицирате коя врата е отворена
  • Отговаря на новото описание на интерфейса CB24I от ZVEI
  • Задоволява най-високо ниво на безопасност съгласно ISO 13849-1 и SILCL 3 съгласно IEC 62061

Контрол на безконтактни врати
Магнитните датчици позволяват наблюдение на състоянието на вратата без контакт. Може да достигне PL e до ISO 13849-1 и SILCL 3 до IEC 62061, когато се използва с подходящи оценяващи устройства.

Лесна връзка
Различни варианти на свързване с кабел, M8 конектор (4-пинов) и M12 конектор (4-пинов) осигуряват стандартизирана връзка. С одобренията за UL и EAC машината ви може да работи в цял свят без никакви опасения.

Лесна инсталация
Стандартните дизайни в малка и голяма версия осигуряват различни приложения, дори ако има малко място.

Безопасна връзка
В комбинация с например релето G1501S или AC041S мониторите имат одобрение от TÜV до SILCL 3 и PL e. Това ниво на безопасност може да бъде постигнато и с SmartForce, като например AC422S.

Коя врата е отворена?
Сензорите с 3 контакта (сигнален контакт) осигуряват възможност за серийно свързване с информацията за вратата, която е била отворена. Има 2 контакта за защитната схема и допълнителен сигнал за несигурния контролер.

По-добра защита срещу подправяне
Тъй като сензорите могат да гледат през неръждаема стомана или алуминий, възможно е да се осигури скрита инсталация, като по този начин се подобри защитата срещу неправомерно подправяне

Здрава инсталация
Благодарение на металната армировка на монтажните отвори на MN5xxS е възможна безопасна и здрава инсталация на датчика.

Висока производителност
Стабилни характеристики на превключване благодарение на широкото разпределение / изключване на графиката. Сензорът може да се приближи с кодирания задвижващ механизъм от различни посоки.