You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Защитни релета

Защитни релета

  • Модули за оценяване на безотказни датчици и комутационна апаратура за аварийно спиране
  • Свързване на механични безотказни ключове и безотказни датчици
  • Системи за оценка за следене на безопасна скорост на въртене или неподвижно състояние

Защитни релета

Възможностите за свързване към защитни релета са много. Устройствата поемат задачи за контрол в областта на безопасността във връзка с различни безконтактни защитни елементи (BWS). Обработката на сигналите от защитните светлинни бариери, защитните светлинни решетки, сензори с или без допълнително следене и на електронни, или механични осигурители за контакти за предпазни врати, са само някои от възможните приложения.
Защитните релета с релейни изходи и функцията за потискане служат за свързване на защитните светлинни завеси и мрежи. В манипулаторните и товарни станции благодарение на функцията за потискане може със сигурност да се прави разлика между хора и материал.
Модулите за следене на състоянието на покой и на оборотите са системи за обработка на импулси за сигурно разпознаване от падането на оборотите или покоя или за важния за сигурността контрол на минималните обороти.