You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Безопасност по време на работа с AS интерфейс

Безопасност по време на работа с AS интерфейс

  • Следене до 31 AS-i безопасни подчинени устройства
  • Зони на приложение: следене на врати, светлинни завеси, аварийно спиране, управление с двете ръце
  • Безопасни AS-i модули за полеви приложения и шкафове за управление
  • Безопасни AS-i ключове за врати със защитно заключване и следене на защитното заключване

Безопасност по време на работа с AS интерфейс

AS интерфейсът е проста и икономична система за свързване за първото ниво на промишлената комуникация. AS интерфейс мрежата се състои от управление, един така наречен Master, модулите за обработка на сигнала и свързаните към тях сензори и актуатори.
Свързаните с безопасността компоненти могат да бъдат свързани лесно с AS интерфейса Safety at Work в AS-i мрежа. Сигналите от стандартните устройства и от сигурните компоненти се прехвърлят по общ проводник.
Отказоустойчивият AS-i PLC е сертифициран за ползване в насочени към безопасността приложения до SIL3, PL.
AS-i мониторите за безопасност се използват в AS-i системата за контрол на защитните елементи. Те контролират кодовите последователности в AS-i мрежата. При отклонения в съобщението или при надхвърляне на времето мониторът установява съоръжението в безопасно състояние.
Сигурните AS-i модули регистрират надеждно отнасящите се до безопасността състояния, например на 1- или 2-канални бутони АВАРИЕН СТОП, превключватели за позиция или контакти за врата. Със сигурния входен модул насочените към сигурността компоненти без интегриран AS-i интерфейс могат да бъдат свързвани към AS-i системата.