You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Safety контролери

Safety контролери

  • Безопасни входове и изходи
  • Многопластова концепция за безопасност, разширено следене и тестови програми
  • Подлежащи на конфигуриране характеристики в случай на неизправност
  • Бързо зареждане и късо време за откриване на неизправността
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи

Контролери за безопасност

Високопроизводителните, свободно програмируеми 32 Bit SafetyController са проектирани за използване при тежки условия. Те са подходящи за директен монтаж в превозни средства и мобилни работни машини при използване на бордовата мрежа. Допълнително в контролерите са интегрирани специално хардуерни и софтуерни функции за задачи, свързани с безопасността, които позволяват използване като контролер за безопасност.
Хардуерът и софтуерът са сертифицирани от TÜV. Благодарение на програмируемата, разделена на степени обработка на грешките (Keep Alive) SafetyController може да бъде използван така, че да се изключва при грешки и да установи съоръжението в безопасно състояние. При по-малки грешки частите на съоръжението могат да продължат да бъдат използвани в дефинираните преди това зони. Не всички компоненти трябва да бъдат изключвани. Поведението на входовете и изходите може да бъде адаптирано към съответния случай на използване бързо и прецизно с помощта на софтуера за програмиране CODESYS.