1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link софтуер
  5. Приложения

Приложения

  • Бързо и лесно интегриране на интелигентни датчици в света на програмируемите контролери
  • Работа на шлюзове на AS-интерфейс с интерфейсна полева шина
  • Надеждно предаване на данни за процеса на стандартни системи от полеви шини
  • Незабавна готовност за работа без допълнителен програмиращ софтуер

Приложения