1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-интерфейс за опасни зони
  5. Индуктивни двойни сензори за задвижващи клапани

AS-интерфейс за опасни зони - Индуктивни двойни сензори за задвижващи клапани

  • Двоен индуктивен датчик за зони с опасни газове, зона 2
  • За всички актуатори съгласно VDI/VDE 3845
  • Директно активиране на електромагнитния клапан от датчика
  • Надеждно откриване на прекъсване на проводници, периферни неизправности и грешки в комуникацията
  • Лесно свързване и настройка


Индуктивни двойни сензори за актуатори за четвърт оборот

Навсякъде, където във взривоопасните зони се използват въздух или газове, за дозиране и управление служат клапани. Индуктивните двойни сензори с AS интерфейс служат за надеждно подаване на информация за позициите на пневматичните актуатори за четвърт оборот и клапанните пластини. Те се използват в комбинация с превключваща гърбица (наречена още позиционираща капачка). Поради използването на защита от удари те са подходящи за ползване във взривоопасни зони.
Позициониращата капачка се монтира директно върху задвижващия вал на актуаторa за четвърт оборот. Тя разполага с два изместени на 90° метални винта, които се намират на различна височина. Индуктивният двоен сензор с две лежащи една над друга сензорни повърхности регистрира или горния, или долния метален винт и по този начин разпознава двете положения на клапана "Отворен" и "Затворен". Системата е безконтактна и работи без износване и се самопочиства. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.