1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Термокожуси

Температурни сензори - Терморегулатори

  • Позволява калибриране на датчика по време на работа
  • Версии за употреба в хигиенични приложения
  • Компактен и здрав корпус
  • Подходящ за всички температурни сонди от Ø 3 mm
  • Дълбочини на монтаж 30...330 mm

Температурни сензори - ТерморегулаториЗащитни тръби

Агресивни среди, високи налягания и скорости на изтичане изискват използването на защитни тръби. Те предпазват температурния сензор от въздействия и позволяват смяна на сензорите при протичане на процеса.
Големият брой технологични връзки и монтажни дължини позволяват използване в хигиенни и промишлени приложения.