1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Магнитно индуктивни сензори за обем на потока

Магнитно индуктивни сензори за обем на потока

  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • За употреба в проводяща среда от 20 μS/cm
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • Ясно видим светодиоден дисплей

Магнитно индуктивни сензори за обем на потокаМагнитно-индуктивни сензори за поток

Магнитно-индуктивните сензори за поток от серия SM контролират течните среди. Те регистрират трите технологични параметъра количество протичащо вещество, потребявано количество и температура на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло. Във водоснабдяването и канализацията и в промишлените съоръжения сензорите се използват за измерване на потреблението на вода.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Устройствата разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. За контрол на употребеното количество другият изход изпраща числов импулс на управлението.
Освен чистия контрол на протичането SM контролира също и температурата на средата. Тя се показва на място и се подава за обработка на сигнала. По тази причина сензорът е много подходящ за контрол на охлаждащи контури.
Устойчивият корпус от неръждаема стомана и високия клас на защита предлагат висока сигурност и при тежки условия на средата.
В зависимост от протичащото количество, което трябва да бъде регистрирано могат да бъдат използвани устройства с различна технологична връзка.