1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Използвайте в хомогенни приложения

Сензори за налягане - Използвайте в хомогенни приложения

  • Подходящ за употреба в процесите на хомогенизатор
  • Интуитивна, лесна работа
  • Аналогов и комутиращ изход за алармена функция
  • Вграден ясно четлив дисплей
  • Дългосрочна стабилност благодарение на керамичната измервателна клетка


Използване при хомогенизиране

Сензорите за налягане на серия PY9 се използват за прецизен контрол на хомогенизиращи процеси.
Хомогенизаторите се използват, за свързване на две течности в емулсия или за равномерно разпределяне на твърди частици в течност. В млечната промишленост млякото преминава в хомогенизатора под много високо налягане през цедка с много малки отвори. По този начин съставките на млякото се смесват много добре помежду си.
Сензорите могат да бъдат използвани при високи налягания и имат висока устойчивост на допустимо свръхналягане. Те разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Дисплеят, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление помага за бързото и удобно пускане в действие.
Устройствата разполагат с една технологична връзка, която обикновено се използва за хомогенизаторите.