1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Използвайте в хомогенни приложения

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Използвайте в хомогенни приложения

  • Подходящ за употреба в процесите на хомогенизатор
  • Интуитивна, лесна работа
  • Аналогов и комутиращ изход за алармена функция
  • Вграден ясно четлив дисплей
  • Дългосрочна стабилност благодарение на керамичната измервателна клетка

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Използвайте в хомогенни приложенияИзползване при хомогенизиране

Сензорите за налягане на серия PY9 се използват за прецизен контрол на хомогенизиращи процеси.
Хомогенизаторите се използват, за свързване на две течности в емулсия или за равномерно разпределяне на твърди частици в течност. В млечната промишленост млякото преминава в хомогенизатора под много високо налягане през цедка с много малки отвори. По този начин съставките на млякото се смесват много добре помежду си.
Сензорите могат да бъдат използвани при високи налягания и имат висока устойчивост на допустимо свръхналягане. Те разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Дисплеят, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление помага за бързото и удобно пускане в действие.
Устройствата разполагат с една технологична връзка, която обикновено се използва за хомогенизаторите.