1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Монтаж за хидростатично измерване на нивото

Сензори за налягане - Монтаж за хидростатично измерване на нивото

  • Непрекъснато измерване на ниво и точково ниво с аналогов/комутиращ изход
  • Независим от проводимостта и диелектричните характеристики на средата
  • Керамична измервателна клетка с висока точност и дългосрочна стабилност
  • Специално за употреба в хигиенични приложения
  • Безпроблемна връзка с процес с широк набор от масово използвани технологични адаптери


Скрит монтаж за хидростатично измерване на нивото на напълване

Сензорите за налягане със скрит монтаж от серии PI и PF се използват за надеждно хидростатично измерване на нивото на напълване. Благодарение на скрития монтаж на стената на резервоара или съда е възможно безопасно почистване и стерилизация в процеса. Корпусът е лят и по този начин е оптимално защитен срещу проникване на влага и агресивни среди. Благодарение на големия брой технологични адаптери, сензорите могат да бъдат използвани в почти всички промишлени приложения.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Дисплеят, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление помага за бързото и удобно пускане в действие.