1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Удължител на импулси

Системи за преобразуване на сигнали - импулсно разтягане

  • Подготовка на сигнали за бавни програмируеми контролери
  • Надеждна обработка на много къси входни импулси
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса

Системи за преобразуване на сигнали - импулсно разтяганеУдължител на импулси

В машини и съоръжения често са необходими контрол и обработка на импулсни серии. Генерираните сигнали трябва да бъдат предварително обработени в управление. Асортиментът на ifm включва импулсни делители, импулсни удължители, честотно-токови преобразуватели и устройства за забавяне на включването и изключването на сигнали.
Всички устройства могат да бъдат монтирано удобно на клемна шина.