1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за оценка на стандартни сигнали
  5. 2-канален краен изключвател

Системи за оценка на стандартни сигнали - 2-канални прагови релета

  • Два аналогови токови входа
  • Следене на две гранични стойности с отделни изходни релета
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за оценка на стандартни сигнали - 2-канални прагови релета2-канален граничен прекъсвач

Контролът на граничните стойности на потока, налягането, температурата или нивото на напълване е важна предпоставка за надеждната експлоатация на съоръженията и машините в много процеси. Във всички двигатели, помпи и редуктори с маслено охлаждане, контролът на температурната разлика между подаването и рециркулацията служи за ранно разпознаване на износването. Контролът на диференциалното налягане на филтрите дава информация за степента на замърсяване на филтъра.
Граничните прекъсвачи са програмируеми и служат за обработка на стандартните аналогови сигнали, подавани от сензори или трансмитери.
Големите възможности за въвеждане на параметри позволяват оптимална адаптация към съответното приложение.