You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Използвайте при висока средна температура до 250 ° C

Капацитивни сензори - Използвайте при висока средна температура до 250 ° C

  • Детектиране на ниво, като например в пластмасови изсушители и кристализатори
  • Просто регулиране чрез бутон съгласно средата
  • Светодиоди отстрани и на гърба за индициране на състоянието на превключване
  • Много голяма устойчивост на ЕМС
  • Устойчиви на електростатичен разряд

Капацитивни сензори - Използвайте при висока средна температура до 250 ° C

Използване при висока температура на околната среда до 250°C

Навсякъде, където се транспортират и преработват пластмасови гранулати, капацитивните сензори контролират нивата на напълване в линиите и силозите, както и през контролните прозорци на зареждащите станции за шприцгус машини. В този случай сензорът трябва да регистрира надеждно широк спектър от пластмаси. От една страна това се отнася за различните материали, остатъчната влага и температурите, от друга странна гранулометрията и повърхностите на основните вещества варират значително.

Настройката за средата става лесно, с натискане на бутон. Чрез разделянето на главата и електрониката на сензора може да бъде реализиран и контрол на нивото на напълване и в съоръжения за кристализация. Главата на сензора е проектирана за съществуващите там високи температури. Обработващата електроника се монтира извън зоната на висока температура. Благодарение на специалното си механично устройство сензорът е изключително нечувствителен срещу електростатични разреждания.
За да бъде ограничен броят на вариантите, превключващият изход може да бъде програмиран като нормално затворен или нормално отворен изход. Два светодиода показват граничното състояние така, че може да се види и на голямо разстояние.