You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Всички капацитивни сензори

Всички капацитивни сензори

  • Висока шумозащитеност
  • Настройка на диапазона на регистриране чрез потенциометър или чрез бутон за обучение
  • Пластмасови или метални корпуси за различни приложения
  • Датчици за отчитане на позиция и ниво
  • Принадлежности за монтиране на резервоари или зрителни прозорчета

Всички капацитивни сензори

Обща програма

Капацитивните сензори служат за безконтактно регистриране на всякакви обекти. За разлика от индуктивните сензори, които разпознават само метални предмети, с капацитивните могат да бъдат регистрирани и неметални материали. Типични области на приложение са в дървопреработването, производството на хартия, стъкло, пластмаси, хранително-вкусовата, химическата и полупроводниковата промишленост.