1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Пръстеновидни и цилиндрични сензори

Индуктивни сензори - Цилиндрични и пръстеновидни

  • Статична и динамична версии
  • Надеждно засичане на предмети с много малък диаметър
  • Много кратко време за реакция
  • Лесно регулиране на разтягането на импулсите и чувствителността с потенциометър
  • Избор между нормално отворено и нормално затворено състояние

Индуктивни сензори - Цилиндрични и пръстеновидниПръстеновидни сензори и сензори за тръби

Пръстеновидните сензори и сензорите за тръби със статичен принцип на действие работят като индуктивните сензори. Те създават изходящ сигнал, доколкото в обхвата на следене има метал. По този начин може да се реализира контрол за задръстване за процеси на захранване.
Динамичните сензори се използват, когато става въпрос за регистриране на много малки части с малка маса. За потискане се създава кратък импулс, който може да бъде настроен между 0,1 и 150 ms, на изхода на сензора. И при замърсяване с метал в тръбата/маркуча, например поради абразия на винтове, функционалността се запазва за дълго време.