You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Storing in de klep?

Klepbewaking in een nieuwe dimensie
De Smart Valve Sensor

De klep, de black box in de productie

In de procestechniek vormen de kleppen een vast onderdeel binnen de productie. Verschillende soorten kleppen regelen de productstromen van verschillende stoffen en zorgen voor zowel de werking als het onderhoud. Kwaliteitsborging in de productie is afhankelijk van een probleemloze werking van de kleppen.

Wanneer slijtage optreedt, is het vaak al te laat

Het is lastig om de conditie van de afdichtingen en de kleppen aan de binnenkant te controleren. Vaak worden slijtage en beschadigingen pas veel te laat herkend, namelijk wanneer de kwaliteit en de capaciteit van de installatie afneemt.
Het gevolg zijn lange stilstandstijden, waarin de productie stilvalt. Wanneer afdichtingen bijvoorbeeld in een vast onderhoudsinterval worden vervangen, gaat dat ten koste van de waardecreatie van uw installatie.

Installatierendement verhogen met ifm

Met als doel het totale rendement van de installatie te verhogen, treffen veel bedrijven maatregelen om ongeplande storingen te voorkomen. Daar waar mogelijk wordt er overgestapt van cyclisch onderhoud naar condition-based onderhoud. Voor deze moderne en efficiënte onderhoudsmethode zijn al vele jaren verschillende automatiseringsoplossingen beschikbaar.

Volledig inzicht in het binnenste van de klep

Om kritische situaties in uw kleppen vroegtijdig te herkennen, heeft ifm de Smart Valve Sensor ontwikkeld. Deze sensor herkent verschillende vormen van slijtage. Want alleen het vroegtijdig vaststellen van lekkages en afzettingen bij de klep biedt u de mogelijkheid om preventief te handelen.

ifm biedt de complete oplossing voor uw installatie

De Smart Valve Sensor is flexibel te configureren en kan eenvoudig in de bestaande infrastructuur van de installatie worden geïntegreerd. Tot het totale pakket behoort niet alleen de juiste montage- en verbindingstechniek, maar ook de aansluiting naar veldbussystemen.

Minder bekabelingswerkzaamheid dankzij directe aansturing van het magneetventiel

De MVQ201 beschikt over een aparte M12-aansluiting voor een directe aansluiting van het magneetventiel. Het magneetventiel kan eenvoudig via de separate M12-aansluiting worden aangesloten en via IO-Link worden aangestuurd. Dat reduceert de bekabelings- en installatiewerkzaamheden - en zodoende ook potentiële storingsbronnen.

Een overzicht van de belangrijkste voordelen van de Smart Valve Sensor

  • Beter zicht op de stand van de klep op afstand door rondom heldere status-led
  • Continue terugkoppeling van de positie van de klepstand, tot op de graad nauwkeurig
  • Diagnosefuncties zoals tijdbewaking en cyclusteller
  • Veranderingen in de gesloten positie, welke kunnen wijzen op aanhechting of slijtage van de afdichting, worden gesignaleerd.
  • Flexibele parametrering met teach-toets of IO-Link

Status-led rondom uitstekend zichtbaar

Melding van blokkeringen

Betrouwbare detectie van ongewenste aanhechtingen, beschadigde afdichtingen en slijtage

moneo configure: de parametreringssoftware

De app voor het parametreren en beheren van IO-Link-apparaten en ifm IO-Link-masters. Geïntegreerd, fabrikantoverkoepelend IODD-beheer voor tijdbespaing bij het parametreren van de sensor . Cockpit voor parallelle weergave van parameters en proceswaarden.

De Smart Valve Sensor en de aansluiting op de veldbus

Voorbeeld van een artikellijst voor de aansluiting op ProfiNet IO

De meeste veldinstrumenten kunnen op een veldbus worden aangesloten. Dat geldt ook voor de Smart Valve Sensor. Via IO-Link wordt de sensorinformatie naar de master gestuurd. Verschillende typen masters zijn beschikbaar om verbindingen tot stand te brengen met EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO of TCP/IP.

Smart Valve Sensor en AS-i

Voorbeeld van een artikellijst voor de aansluiting op AS-i

In de levensmiddelenindustrie zijn ventieleilanden vaak geautomatiseerd met AS-i. Met de IO-Link-masters voor AS-i kan de Smart Valve Sensor moeiteloos in het bestaande AS-i-netwerk worden geïntegreerd. Er kunnen maximaal 4 IO-Link-apparaten worden aangesloten op zowel industriële varianten (met IP 67) en voor de levensmiddelenindustrie (IP 69K).

Integratie in de besturing met behulp van ifm-startpakketten

De volgende items kunnen gratis worden gedownload:

- Voorbeeldprogramma’s en programmablokken (Step7, TIA, RS Logix) - Lees en schrijf procesgegevens - Aansluiting op ProfiNet, Ethernet, en EtherCat - Beschrijvingsdocumenten van het apparaat voor de PLC-setup (GSDML, ESI, EDS) - Gebruikershandleiding