You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Klepsensoren
  2. Meer over MVQ

Meer over de Smart Valve Sensor

Generatiewisseling in de klepstandbewaking

Terugmeldsystemen voorklepstandposities hebben zich in de loop der tijd verder ontwikkeld.
Ook nu nog zijn veel oudere systemen in gebruik.

  1. Generatie: Geen terugmelding, alleen visuele weergave.
  2. Generatie: Mechanische eindstandschakelboxen: storingsgevoelig, hoge slijtage, onderhoudsintensief.
  3. Generatie: Inductieve sensoren: Los de problemen op die zijn verbonden met mechanische schakelaars, maar meld toch de eindposities “open” en “gesloten”.
  4. Generatie: Smart Valve Sensor: Doorcontinu de positie te bepalen herkent en meldt de sensor mogelijke klepstoringen, zodat deze vóór dure installatiestilstand kunnen worden verholpen.

Schade aan de afdichtingen in de klep vaststellen

De Smart Valve Sensor herkent vroegtijdig opkomende klepstoringen.
Ondermaatse kwaliteit van de aangeleverde grondstof, kleverige of dikvloeibare media, corroderende pijpen of een afvoersysteem datvaste stoffen en oliën moet verwerken, kunnen ertoe bijdragen dat een klep niet volledig sluit.
De mogelijkheid om naast de eindpositie ook de sluiter- en openingstijden van deklep te bewaken, kan in een dreigende noodsituatie snel tienduizenden euro's aan onderhoud, materialen en ongeplande stilstandtijdenbesparen.

Door mechanische slijtage neemt de dikte van de afdichting af. De klep slijt sneller.

IO-Link-voordelen:handel in plaats van reageren

In de productie vormen kleppen een essentieel onderdeel binnen de procestechniek. Een storingsvrije werking van deze kleppen is bepalend voor de productkwaliteit.

Met decontinu, tot op de graad nauwkeurige terugmelding van de klepstand door de Smart Valve Sensorheeft het bedienend personeel van de installatie nu volledig inzicht in het procesen kan daarmee op elk moment de productiekwaliteit waarborgen. Door het vroegtijdig melden van dreigende storingen is bij kritische onderhoudswerkzaamheden de overschakeling van ongeplande productiestop naar een geplande en op de behoefte afgestemd onderhoud mogelijk.

Klepstandbewaking met IO-Link

  • Devroegtijdigewaarschuwing bij afwijkingen in de openings- en sluitertijden van de kleppen voorkomt een slechte productiekwaliteit.
  • De klepstandpositie kan voor de visuele bewaking in real-time worden weergegeven op een SCADA scherm.
  • De directe melding van verstoppingen en lekkages borgt de onberispelijke kwaliteit van de productie.
  • Gewijzigde openings- en sluitertijden worden overgedragen met eentijdstempel. Datvergemakkelijkt de planning van noodzakelijk onderhoud.

Klantenreferentie

Op weg naar Industrie 4.0 heeft PMC Ouvrie zijn processen geautomatiseerd met behulp van IO-Link, waardoor ze aanzienlijk stabieler en betrouwbaarder zijn geworden.

De efficiëntie van het bewerkingsproces voor zaden van Dynavia is door het gebruik van IO-Link en de Smart Valve Sensor aanzienlijk verbeterd.

De onderneming Dynavia is gespecialiseerd in het coaten van zaadgoed met een meststof om de groei te bevorderen. Zij maken gebruik van veel aspecten van Industrie 4.0, inclusief de Smart Valve Sensor. Dezelevert veel meer informatie dan alleen de eindposities. Ongeplande stilstandtijden worden gereduceerd omdat de onderhoud- en productieteams efficiënter en veiliger kunnen ingrijpen.

Technologie

DeSmart Valve Sensormaakt gebruik van een magnetische techniek om de positie van de 90-graden aandrijvingen te detecteren. Hij levert een continu terugmeldsignaal; de klepstandpositie blijft ook behouden na stroomuitval.

Tot nu toe werden voor de terugmelding van de klepstandpositie mechanische eindstandschakelboxen gebruikt. Deze oplossing van de 2e generatie terugmeldsystemen is echter vaak niet voldoende beschermd tegenbinnendringend vocht, zodat uitval van relevante procesonderdelen dreigt.De Smart Valve Sensor heeft de afdichtingsgraad IP67, zodat hij uitstekend beschermd is tegen vocht en vochtigheid.

Een eenvoudige en betrouwbare vervanging voor eindstandschakelboxen

Mechanische schakelaars
(2e generatie)
Smart Valve Sensor
(4e generatie)
Levensverwachting in de applicatie Geringe levensduur omdat mechanische onderdelen kunnen slijten, breken of vast komen te zitten. Hoge levensduur omdat de sensortechnologie geen slijtende, bewegende onderdelen heeft
Terugmelding van de klepstand Klep open
Klep gesloten
Eindposities en continue positie. Waarschuwing bij afzettingen en verstoppingen.
Afmetingen Vaak groot en volumineus zijn. Zodoende maar beperkte inbouwruimte voor de klep. Compacte behuizing bespaart waardevolle inbouwruimte
Montage Meestal complex omdat meerdere componenten moeten worden gemonteerd en afgesteld. Sensor kan in minuten worden gemonteerd.
Montagetoebehoren Smart Valve Sensor MVQ
Ashoogte
[mm]
Asdiameter
[mm]
Afmetingen
[mm - VDI/VDE 3845]
Artikel-nr.
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628