You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Calibration Check Technology: Deze temperatuursensor controleert zichzelf

  • Directe melding van precisie-afwijkingen
  • Verbetering van de kwaliteitveiligheid tussen kalibratie-intervallen
  • Robuus design voor permanent precieze metingen ook in veeleisende omgeving

Extra vermogen dankzij IO-Link

  • Transparante sensorbewaking door logging van de diagnosewaarden
  • De simulatiefunctie vereenvoudigt de inbouw

Best mogelijke bescherming tegen temperatuurgevoelige processen
Dankzij de nogmaals verbeterde inline-kalibratieprocessen behaalt de TCC een nauwkeurigheide van ± 0,2 K over het hele meetbereik. Zodoende is hij ideaal geschikt voor toepasbaarheid in temperatuur kritische processen zoals in de levensmiddelenproductie of in de rubber- en carbonverwerking. Bovendien beschermt de TCC het proces en de productkwaliteit met de zelfstandige permanente bewaking van haar functie. Wanneer de sensor van de individueel gedefinieerde tolerantiewaarden afwijkt of als er een sensorstoring is opgetreden, zendt hij via de goed zichtbare LED en via de diagnose-uitgang een overeenkomstig signaal uit.

Robuust design voor duurzaam gebruik
Een volledig gelaste en afgedichte behuizing en een nieuw meetstiftontwerp maken de TCC permanent resistent tegen externe invloeden zoals vocht, thermische- en mechanische schokken en trillingen.

Permanente statuscontrole
Dankzij de Calibration Check Technology: herkent de TCC zijn eigen driftgedrag. Hiertoe vergelijkt de sensor de temperatuurwaarde met een gelijktijdig gemeten referentiewaarde aan. Als de afwijking binnen de tolerantiewaarde ligt, die van 0,5 tot 3 K kan worden ingesteld, geeft de TCC dit optisch weer en stuurt per IO-Link en via een diagnose-uitgang een melding naar de centrale besturing. Hetzelfde geldt ook in geval van een ernstige storing.

Event gerelateerd reageren, kwaliteit borgen
Vooral bij productieprocessen waar exacte temperatuurwaarden doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de producten is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van de meetwaarden. De TCC biedt gebruikers van installaties direct te reageren op een event- en niet pas bij de eerstvolgende kalibratieronde – zoals bij drift. Hierdoor wordt het risico verminderd om hele productiebatches te verliezen als gevolg van verkeerde productietemperaturen.

Transparante sensorcommunicatie
Visueel of digitaal: De TCC communiceert de actuele status zowel transparant en ondubbelzinnig: Op de sensor zelf betekend een groen signaallicht een foutvrije functie. Blauw geeft een temperatuurafwijking weer dat buiten het tolerantiebereik ligt. Rood meldt een ernstige storing bijvoorbeeld de uitval van het meetelement. Bovendien gebruikt de TCC IO-Link om automatisch gegevens op te slaan die relevant zijn voor voor een correcte documentatie: Inbouwdatum, bedrijfsuren, temperatuurhistogram en logboeken met eventmeldingen (bedrijfsuren en Eventnummer) en met de kalibratie-controledatum /(bedrijfsuren, temperatuurwaarde, driftwaarde, limit en status).

Simulatiemodus: Aan de veilige kant, zelfs voor installatie
De waarde waaruit de TCC een bericht afgeeft, kan worden gedefinieerd met behulp van software. In de simulatiemodus waarin bijvoorbeeld de procestemperatuur en de referentietemperatuur van de sensor vrij kunnen worden gekozen, kan van tevoren worden gecontroleerd of de sensor correct in de besturing is geïntegreerd. Deze processimulatie maakt de hoge bewakingscapaciteit compleet voor de TCC.