You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. Stromingssensoren
 2. Producten – noviteiten
 3. Luchtspleetsensor SDP

Luchtspleetsensor voor werktuigmachines

Innovatieve luchtspleetmeting

De luchtspleetsensor SDP registreert de afstand tussen het steungedeelte en het object met constante nauwkeurigheid en geeft deze weer als een absolute waarde. Zelfs de kleinste afwijkingen van de werkelijke positie ten opzichte van de gewenste positie worden op betrouwbare wijze doorgegeven. Dat biedt een permanente garantie van de kwaliteit van uw product.

Omdat de spleetberekening plaatsvindt op basis van druk en flow, blijft de meting te allen tijde nauwkeurig - ongeacht drukschommelingen en aantal en diameter van de nozzles.Bovendien is de robuuste meetbuis ook bestand tegen de spoeldruk, waardoor omschakelprocessen tussen spoelen en meten komen te vervallen.

Productvoordelen

Welke voordelen biedt de luchtspleetsensor SDP?

Overzicht
Spleetwaarde, stroming en druk - alle informatie in één overzicht
Nauwkeurigheid
Precieze meetresultaten en nulspleetherkenning
Absolute waarde
Uitvoer van de luchtspleet als absolute waarde
Kwaliteit
Zelfreinigend effect verhoogt de langdurige stabiliteit
Eenvoudige bediening
Eenvoudig teachen van de gewenste toestand met één klik

Typische applicaties

Positioneringscontrole

De nieuwe luchtspleetsensor wordt voornamelijk gebruikt in moderne werktuigmachines. Hierbij wordt de positionering tussen werkstuk en gereedschapstafel, of werktuigkop en werktuighouder bewaakt. De SDP herkent en signaleert eventuele uitlijnfouten, bijvoorbeeld veroorzaakt door vuil op het contactoppervlak.
Op die manier wordt de kwaliteit van het eindproduct op betrouwbare wijze gegarandeerd.

Positioneringscontrole tussen werkstuk en gereedschapstafel voor de detectie van de verkeerde uitlijning, bijvoorbeeld door spanen

 1. Jig
 2. Werkstuk
 3. Frees
 4. Luchtslangen
 5. Spanen
 6. Lucht
 7. Luchtnozzle

De luchtspleetsensor SDP110 kan de afstand tussen meetnozzle en werkstuk binnen het bereik van 0 … 500 µm meten met een herhalingsnauwkeurigheid van ± (3% van de meetwaarde + 2 µm). Afhankelijk van de applicatie komt dat overeen met een nauwkeurigheid van 5 tot 10 micrometer. Zodoende is de herhalingsnauwkeurigheid van de sensor tot tien maal fijner dan een mensenhaar.
Hierdoor ontstaan nieuwe, nauwkeurige oplossingen, bijv. voor de kwaliteitscontrole van oppervlakken, die met huidige meetsystemen niet te realiseren zijn.

Oppervlaktekwaliteit

Oppervlak 1 Oppervlak 2 Oppervlak 3 niet gedefinieerd
Meetwaarde SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Status-HMI

Door de hoge nauwkeurigheid van de sensor is de aard van het oppervlak van directe invloed op het meetresultaat.

Nulspleetherkenning of blokkadedetectie

De conventionele meettechniek maakt gebruik van een drukverschilmeting om de spleetafstand te bepalen en kan daarom alleen als relatief metend systeem een goed/slecht bereik herkennen, of een drukverschil in mbar aangeven. Daardoor zijn deze systemen niet in staat om een spleet met de afstand 0, de zogeheten "nulspleet", of een geblokkeerde nozzle duidelijk te herkennen.
Door de gecombineerde verwerking van stroming en druk is het nieuwe systeem SDP110 niet alleen in staat om een afstand in absolute afstandswaarden [mm] te meten, maar kan daarnaast ook een nulspleet of een vastzittende nozzle eenduidig herkend worden.

Zelfreiniging

Omschakelen van meetlucht en spoellucht

In deze applicatie bevinden de meetnozzles zich direct in het bewerkingscentrum van de werktuigmachine. Hierdoor staan de nozzles bloot aan enorme belastingen van koelsmeermiddel, stof en vuil. Vanwege deze ruwe omgevingscondities moeten de nozzles en het systeem worden ontdaan van vervuiling en is het noodzakelijk om na elke werkstukwissel het bewerkingscentrum met een hogere druk en sterkere stroom te reinigen.

Daarom wordt het proces onderverdeeld in 2 drukniveaus:

 • de meetlucht stroomt met een druk van 1 tot 3 bar door het systeem. Een gevoelig meetsysteem kan onder deze omstandigheden de spleetmaten evalueren.
 • De spoellucht wordt met een druk van 6 bar en hoge stromingssnelheid door het systeem gevoerd om het bewerkingscentrum te ontdoen van mogelijk aanhechtende vervuilingen.

Het nadeel: de conventionele, gevoelige drukmeettechniek zou door de hoge druk van de spoellucht defect raken. Om dat te vermijden, moet vooraf worden omgeschakeld tussen meet- en spoellucht

Door de robuuste luchtspleetsensor type SDP110 toe te passen met drukken tot 16 bar is dat niet meer nodig. Sterker nog: de sensor gebruikt de spoellucht om zichzelf te reinigen. Dat verlengt de levensduur en optimaliseert de stabiliteit van de sensor op de lange termijn. Een defect in het systeem als gevolg van vervuiling behoort zodoende heel eenvoudig tot de verleden tijd.

Eenvoudig te bedienen

Comfortabele inbedrijfname

Vanwege de steeds kleiner wordende batchgroottes moeten nieuwe werkstukken of nieuwe productieposities voortdurend worden ingeleerd. Voor het inleren van een schakelpunt worden voorgedefinieerde sjablonen of monsters die als goede onderdelen zijn gedefinieerd, in de machine geplaatst. De sensor wordt op de betreffende afstandswaarde ingesteld.

Omdat het hier gaat om een repetitieve taak, moet het inleren van nieuwe schakelpunten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Terwijl conventionele sensorsystemen met drukknoppen op de sensor moeten worden ingesteld, biedt de nieuwe luchtspleetsensor de mogelijkheid om schakelpunten via de geïntegreerde IO-Link-interface of via de aparte teach-ingang op PIN4 comfortabel en met één druk op de knop in te leren. De omsteltijd neemt daardoor aanzienlijk af.